Elia - Strijd met God

"Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt?" (1 Koningen 17:20) 

Wie was het ook al weer Die de overvloed had gegeven? De God van Israël. Dat moet voor die weduwe waar Elia bij verbleef iets bijzonders zijn geweest, maar nu is plotseling haar zoon gestorven. Elia, namens de God van Israël in huis, en toch sterft haar zoon. Wat doe je dan als dienstknecht van God? Wat doe jij, als je aan het sterfbed staat van iemand die nog heel jong is? Wat geloven we dan nog?

 

Elia was in zijn geloof heel sterk. Hij wist één ding, bij God zijn alle dingen mogelijk, zelfs als iemand al dood is. Dat is bijna onbegrijpelijk. Ik heb echt wel wonderen van God zien gebeuren, maar een dode heb ik nog nooit zien opstaan. Al zegt Jezus daar overigens in het Nieuwe Testament echt wel wat over. En Elia, daar was ook dit niet iets dat hij elke dag meemaakte. Maar dan moet je een lezen op welke manier hij naar God gaat. 

Ik weet niet wat jij nog binnen de kaders van eerbied vindt vallen, als het gaat over het aanspreken van God, maar Elia gaat hier toch echt wel flink over de grens, zou je zeggen. Hij zegt eerst tegen die weduwe: "Geef je zoon." Die jongen lag notabene nog op de schoot van zijn moeder. En ja, Elia, wat zou jij dan met die zoon nog willen doen? Dit: hij gaat er mee naar God en beschuldigt God ervan dat Hij deze jongen heeft laten sterven. En dat doet Elia in niet mis te verstane woorden: "Waarom doet U dit bij de weduwe waar ik verblijf, doet U haar dan ook zoveel kwaad?" 

Dan moet je toch wel lef hebben om zo God aan te spreken. Alsof God alleen maar kwaad doet. Wat een woorden uit de mond van Gods dienstknecht. En vervolgens wacht hij niet eens op antwoord, maar hij gaat drie keer op de jongen liggen en hij roept God, als Zijn God aan, om de ziel in die jongen te laten terugkeren. Het is alles bij elkaar dat je denkt: Elia, wat doe je allemaal. Je gaat toch niet drie keer op een lijk liggen? Sommige zogenaamde theologen die niet veel met God hebben, schrijven deze geschiedenis toe als iets occults dat in die tijd normaal zou zijn. Maar wat hier gebeurt is de strijd tussen Elia en God. Elia neemt er geen genoegen mee dat God dit doet. 

En weet je, ik krijg in de Bijbel soms het gevoel dat God ons heel vaak uit wil dagen om die strijd met Hem ook echt aan te gaan. Elia schroomt niet, om echt in te staan voor de vrouw die zoveel voor hem betekent. Dit kan God gewoon niet maken en met dat geloof pleit Elia! En God laat Elia niet in de kou staan. Wat een geloof, maar wat een bewogenheid met mensen laat Elia hier zien en daar doet God wat mee. Dat is onze les voor vandaag. 

Gebed: HEERE, het lijkt of Elia over alle eerbiedregels heen stapt, maar U geeft hem de ruimte om de strijd om die jongen met U aan te gaan en U  doet door die geloofsstrijd heen een heel groot wonder! Leer mij om zo te geloven en zo met U de strijd aan te gaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 6:37-45

37.Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
38. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
39. Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?
40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
41. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
42. Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
43. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt.
44. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken.
45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu