Elia - Strijd met God

"Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt?" (1 Koningen 17:20) 

Wie was het ook al weer Die de overvloed had gegeven? De God van Israël. Dat moet voor die weduwe waar Elia bij verbleef iets bijzonders zijn geweest, maar nu is plotseling haar zoon gestorven. Elia, namens de God van Israël in huis, en toch sterft haar zoon. Wat doe je dan als dienstknecht van God? Wat doe jij, als je aan het sterfbed staat van iemand die nog heel jong is? Wat geloven we dan nog?

 

Elia was in zijn geloof heel sterk. Hij wist één ding, bij God zijn alle dingen mogelijk, zelfs als iemand al dood is. Dat is bijna onbegrijpelijk. Ik heb echt wel wonderen van God zien gebeuren, maar een dode heb ik nog nooit zien opstaan. Al zegt Jezus daar overigens in het Nieuwe Testament echt wel wat over. En Elia, daar was ook dit niet iets dat hij elke dag meemaakte. Maar dan moet je een lezen op welke manier hij naar God gaat. 

Ik weet niet wat jij nog binnen de kaders van eerbied vindt vallen, als het gaat over het aanspreken van God, maar Elia gaat hier toch echt wel flink over de grens, zou je zeggen. Hij zegt eerst tegen die weduwe: "Geef je zoon." Die jongen lag notabene nog op de schoot van zijn moeder. En ja, Elia, wat zou jij dan met die zoon nog willen doen? Dit: hij gaat er mee naar God en beschuldigt God ervan dat Hij deze jongen heeft laten sterven. En dat doet Elia in niet mis te verstane woorden: "Waarom doet U dit bij de weduwe waar ik verblijf, doet U haar dan ook zoveel kwaad?" 

Dan moet je toch wel lef hebben om zo God aan te spreken. Alsof God alleen maar kwaad doet. Wat een woorden uit de mond van Gods dienstknecht. En vervolgens wacht hij niet eens op antwoord, maar hij gaat drie keer op de jongen liggen en hij roept God, als Zijn God aan, om de ziel in die jongen te laten terugkeren. Het is alles bij elkaar dat je denkt: Elia, wat doe je allemaal. Je gaat toch niet drie keer op een lijk liggen? Sommige zogenaamde theologen die niet veel met God hebben, schrijven deze geschiedenis toe als iets occults dat in die tijd normaal zou zijn. Maar wat hier gebeurt is de strijd tussen Elia en God. Elia neemt er geen genoegen mee dat God dit doet. 

En weet je, ik krijg in de Bijbel soms het gevoel dat God ons heel vaak uit wil dagen om die strijd met Hem ook echt aan te gaan. Elia schroomt niet, om echt in te staan voor de vrouw die zoveel voor hem betekent. Dit kan God gewoon niet maken en met dat geloof pleit Elia! En God laat Elia niet in de kou staan. Wat een geloof, maar wat een bewogenheid met mensen laat Elia hier zien en daar doet God wat mee. Dat is onze les voor vandaag. 

Gebed: HEERE, het lijkt of Elia over alle eerbiedregels heen stapt, maar U geeft hem de ruimte om de strijd om die jongen met U aan te gaan en U  doet door die geloofsstrijd heen een heel groot wonder! Leer mij om zo te geloven en zo met U de strijd aan te gaan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 12:44-47
 
44 Ook werden op die dag mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de hefoffers, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin de door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden om de steden te verzamelen voor de priesters en de Levieten, want er was blijdschap in Juda over de priesters en de Levieten die daar in dienst stonden,
45 en hun taak ten behoeve van hun God en hun taak bij de reiniging vervulden, evenals de zangers en de poortwachters, overeenkomstig het gebod van David en Salomo, zijn zoon.
46 In de dagen van David en Asaf, van oudsher, waren er namelijk hoofden van de zangers en voor het loflied en de lofzangen voor God.
47 Daarom gaf heel Israël in de dagen van Zerubbabel en in de dagen van Nehemia de delen voor de zangers en de poortwachters, elke dag het voor die dag benodigde, elke dag het voor die dag benodigde en zij heiligden wat voor de Levieten was en de Levieten heiligden wat voor de nakomelingen van Aäron was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geef jij zoveel als je blijdschap is?

Thema: Bouwen is de opdracht

"Ook werden op die dag mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de hefoffers, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin de door de wet voorgeschreven delen van de opbrengst van de velden om de steden te verzamelen voor de priesters en de Levieten, want er was blijdschap in Juda over de priesters en de Levieten die daar in dienst stonden." (Nehemia 12:44)

Wat is het mooiste en fijnste moment van de dienst op zondag? De kans dat je nu zegt: "de collecte" is, denk ik, niet zo erg groot. Dat is toch eigenlijk iets dat er gewoon bijhoort, daar denk je toch niet over na? Heel lang heb ik die gedachte ook wel gehad, tot ik zelf een bediening kreeg in Gods Koninkrijk. Dan ga je pas beseffen hoe belangrijk dat onderdeel is. En tegelijk, als je mij wel eens ergens heb horen preken, merk je dat ik er eigenlijk niet heel veel aandacht aan wil besteden. Deels ook wel omdat ik niet zo erg veel met geld bezig wil zijn. Daarom kom je ook in 'Tijd met God' en onze podcast, niet zo heel veel actieve 'bedelmomenten' tegen. Het zou wel eens kunnen zijn dat ik daar veel vrijmoediger in zou mogen zijn. Als je namelijk aan de andere kant zit, weet je ook welke kosten er verbonden zijn met Gods Koninkrijk. 

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu