Ruth - Is er nog een ander?

"Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik." (Ruth 3:12)

Boaz is bijzonder positief over Ruth en haar huwelijksaanzoek. Maar toch gaat Boaz niet over één nacht ijs. Voelt Boaz niets voor Ruth en probeert hij er nog onderuit te komen? Niets lijkt daar op. Hij belooft zelfs dat het goed zal komen. Hij belooft dat hij alles voor Ruth zal doen, zoals Ruth heeft gezegd. Ze heeft iemand nodig die haar lost. Iemand die alles overneemt van haar overleden man. Maar Boaz wil niet dat hij iemand anders voor zijn voeten zou lopen. Er is namelijk nog een losser die nauwer verwant is met Elimelech dan dat hij is. En aan hem zal hij eerst vragen of hij Ruth zou willen lossen.

Wat voor gevoel zal Ruth hebben gehad bij deze boodschap? Dan is ze bij Boaz terecht gekomen en waarschijnlijk was haar hart ondertussen echt wel sneller gaan kloppen voor Boaz en dan dit. Dan zou het zomaar kunnen dat er straks iemand anders is met wie ze moet trouwen. En dat na alle zorg en liefde van Boaz. Weet je waar je dit mee zou kunnen vergelijken? Je bent eindelijk na lang omzwerven bij Jezus terecht gekomen en je zegt Hem dat Hij je moet lossen van alle zonde in je leven. En dan zegt Jezus: "Er is nog een losser die dichterbij staat dan Ik, Ik zal eerst met hem overleggen." Iets van: "Ja, Ik wil je lossen, maar Gods gerechtigheid staat dichterbij. Jou rechtvaardige leven, die staat dichterbij om je te lossen"

Dat zal wat zijn als het zo zal gaan? Ruth moet echt wel even geschrokken zijn. Toch gaat Boaz eerst naar die andere man toe. En als hij haar zal lossen is het voor Boaz ook goed. Wat een achtbaan van gevoelens moet dit zijn geweest bij Ruth. Maar laten we het in het beeld eens gewoon bij onszelf houden. Want onze losser is in de eerste plaats niet Jezus. Onze losser is de rechtvaardigheid waarmee wij uiteindelijk zalig hadden moeten worden. Zo was het bedoeld, zo was het Gods plan geweest. Adam en Eva werden op de aarde gezet om uiteindelijk de eeuwigheid wel in te gaan, maar door hun eigen rechtvaardige daden. 

Jezus is Losser geworden, omdat degene die dichterbij ons stond, niet bij machte was om ons te lossen. En uiteindelijk heeft Jezus de weg van alle gerechtigheid wel gegaan, omdat de gerechtigheid waarmee wij geschapen waren geen weg meer naar de hemel waren. Jezus heeft goed gekeken en uiteindelijk gezien: Er is geen andere mogelijkheid dan dat Ik het zal doen. Jezus heeft tegen Zijn Vader gezegd: "Ik zal gaan en Ik zal de wereld lossen, zodat de mens, Uw beeld op aarde, uiteindelijk zal blijven bestaan." Als Jezus het niet gedaan had, dan was er geen mens overgebleven op aarde. Als Boaz uiteindelijk Ruth niet had gelost, was er van het geslacht van Elimelech niets meer overgebleven, dan was het voorbij geweest. Wij zijn stil in aanbidding, want Jezus gaf alles op, om ons te lossen, toen bleek dat onze gerechtigheid geen optie meer was.

Gebed: Jezus, U gaf alles. U gaf U heerlijkheid op, U wilde mij, U wilde deze wereld lossen omdat U ons er niet voor over had om eeuwig om te moeten komen. Dank U Jezus!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu