Ruth - Welke keus maak je?

"En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jongemannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke." (Ruth 3:10) 

Wij hebben een keus wie wij achterna lopen. Wij kunnen er voor kiezen om voor het geld te leven, wij kunnen er voor kiezen om voor een ander te leven en alles er aan te doen om door iedereen aardig gevonden te worden, we kunnen kiezen om voor erkenning van de ander te leven of voor een geweldige carrière. Wij hebben die keus gekregen, net zo goed als dat je de keus hebt om voor Jezus te leven. Het is maar net waar je hart ligt en wat je diepste verlangen is. Ruth had op dezelfde manier ook een keus. Ruth kon kiezen om een man te zoeken die jong en rijk was en toch koos zij totaal anders.

En dat is wat Boaz opvalt. Ruth had een keus kunnen maken voor de leukste man van het dorp. Maar Ruth heeft een andere keus gemaakt. Die keus begon eigenlijk al op het moment dat ze Naomi niet in de steek wilde laten en ze de keus maakte om het volk en de God van Israël te gaan dienen. Ze was trouw aan haar schoonmoeder. Dat was Boaz al eerder opgevallen en daarvoor had hij haar op een bijzondere manier bemoedigd. Maar de stap die Ruth nu zet, dat is een hele grote stap verder. 

Ruth wilde niet alleen voor Naomi zorgen, maar ze wilde zelfs haar keuze voor een tweede huwelijk laten afhangen van het belang om de geslachtslijn van Elimelech te behouden. Met andere woorden, Ruth wilde die man zoeken waardoor Elimelech toch nageslacht zou kunnen krijgen via de regeling die God had ingesteld van een losser. Uiteindelijk koos Ruth voor de mogelijkheid dat uit de geslachtslijn van Elimelech de Messias geboren zou kunnen worden. Zij zette haar belang helemaal aan de kant voor het belang van Noami en haar hele schoonfamilie. En dat ziet Boaz. Ruth had hele mooi mannen na kunnen lopen, rijke of arme mannen, het had allemaal gekund, maar Ruth koos ervoor om bij de losser van de familie, Boaz aan te kloppen. 

En dit is nu precies waar ook wij een keus in hebben. Ja, wij krijgen van God de kans om de verkeerde keuzes te maken. En ja, wij kunnen voor eer, aanzien en geld kiezen. Maar het is uiteindelijk niet de keus waarin wij gezegend zullen worden. Als je wilt leven voor de erkenning van mensen, dan mis je de erkenning van Jezus en wat heb je dan? Zou Ruth gelukkig geworden zijn op een andere manier? Zij zal nooit zo gezegend zijn geweest als op deze manier. En moet je veel loslaten als je niet voor deze wereld kiest? Ja, zeker wel. Maar de zegen om Jezus na te lopen zal veel groter zijn dan dat wat de wereld ons zal bieden. Je bent gezegend als je niet de rijkdom van deze wereld naloopt, maar in Jezus niet alleen je grootste liefde ziet, maar ook dat wat het belangrijkste is. 

Gebed: Jezus, deze wereld kan mij niet meer bekoren vanaf het moment dat ik al mijn vreugde in U heb gevonden. Ik kreeg van U andere keuzes en U gaf mij de ruimte, maar toch wil ik niemand anders dan Jezus alleen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu