Uitvaartdiensten

Theo de Koning heeft ook veel ervaring met het leiden van uitvaartdiensten. Theo is gewend om dan de hele uitvaartdienst met de familie voor te bereiden en te leiden. Daarbij probeert hij altijd zo goed mogelijk bij de familie aan te sluiten en is hij erop gericht om door muziek, Woord en gebed de familie te troosten en te bemoedigen en helpt hij om zo goed mogelijk afscheid te nemen van een geliefde. Een globale indeling van een rouwdienst zou kunnen zijn:

 • Ontvangst en welkom (Uitvaartondernemer)
 • Binnendragen van de overledene (Uitvaartondernemer met familie)
 • Muziek (Theo met familie)
 • Herinneringen of in memoriam (Familie)
 • Muziek (Theo met familie)
 • Gebed (Theo)
 • Bijbelgedeelte (Theo)
 • Muziek (Theo met familie)
 • Meditatie (Theo)
 • Muziek (Theo met familie)
  Gebed (Theo)
 • Muziek (Theo met familie)
 • Uitdragen van de overledene (Uitvaartondernemer met familie)

Op het graf:

 • Begraven (Uitvaartondernemer)
 • Kort woord van bemoediging (Theo)
 • Geloofsbelijdenis en Onze Vader (Theo)
 • Dankwoord (Familie)

Kosten
De kosten voor het leiden van de rouwdienst bedragen €400,00 en hierbij is het onderstaande inbegrepen:

 • Bezoek aan de familie om de wensen te bespreken (2 uur)
 • PowerPoint of liturgie voor de rouwdienst samenstellen en aanleveren bij de uitvaartondernemer (2 uur)
 • Voorbereiding van de dienst (2 uur)
 • Extra contactmomenten (1 uur)
 • Leiden van de dienst, incl. vooraf tijd voor afstemming en gebed (2 uur)

Eventuele extra zaken worden apart verrekend á €50,00 per uur.

Wil je meer informatie gebruik dan het contactformulier, ook al je een uitvaart wilt voorbespreken. Bij overlijden, gebruik dan het telefoonnummer: 0184-63 47 16.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt

Thema: Filippenzen

“Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.” (Filippenzen 1: 18)

Maakt het wat uit hoe er gepreekt wordt? Mijn eerste reactie is, bijna logisch als voorganger: “Ja natuurlijk maakt dat wat uit”. Maar als je leest wat Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi dan kom je er achter dat dit Paulus niet veel lijkt uit te maken. Hij stelt eigenlijk alleen maar dat Christus verkondigd moet worden en dan maakt de manier niet uit. Eigenlijk lijkt hij gewoon te zeggen dat als je Christus preekt, dat hoe dan ook een krachtige boodschap is omdat het over Jezus gaat. Het helpt je wel even om terug te gaan naar de basis dat God de verkondiging gebruikt omdat het Zijn verkondiging is. Alleen is er nog een puntje, namelijk dat het hier niet gaat over vurig preken, goed preken of wat ook, er speelt iets heel anders een rol bij de uitspraak van Paulus.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu