Uitvaartdiensten

Theo de Koning heeft ook veel ervaring met het leiden van uitvaartdiensten. Theo is gewend om dan de hele uitvaartdienst met de familie voor te bereiden en te leiden. Daarbij probeert hij altijd zo goed mogelijk bij de familie aan te sluiten en is hij erop gericht om door muziek, Woord en gebed de familie te troosten en te bemoedigen en helpt hij om zo goed mogelijk afscheid te nemen van een geliefde. Een globale indeling van een rouwdienst zou kunnen zijn:

 • Ontvangst en welkom (Uitvaartondernemer)
 • Binnendragen van de overledene (Uitvaartondernemer met familie)
 • Muziek (Theo met familie)
 • Herinneringen of in memoriam (Familie)
 • Muziek (Theo met familie)
 • Gebed (Theo)
 • Bijbelgedeelte (Theo)
 • Muziek (Theo met familie)
 • Meditatie (Theo)
 • Muziek (Theo met familie)
  Gebed (Theo)
 • Muziek (Theo met familie)
 • Uitdragen van de overledene (Uitvaartondernemer met familie)

Op het graf:

 • Begraven (Uitvaartondernemer)
 • Kort woord van bemoediging (Theo)
 • Geloofsbelijdenis en Onze Vader (Theo)
 • Dankwoord (Familie)

Kosten
De kosten voor het leiden van de rouwdienst bedragen €400,00 en hierbij is het onderstaande inbegrepen:

 • Bezoek aan de familie om de wensen te bespreken (2 uur)
 • PowerPoint of liturgie voor de rouwdienst samenstellen en aanleveren bij de uitvaartondernemer (2 uur)
 • Voorbereiding van de dienst (2 uur)
 • Extra contactmomenten (1 uur)
 • Leiden van de dienst, incl. vooraf tijd voor afstemming en gebed (2 uur)

Eventuele extra zaken worden apart verrekend á €50,00 per uur.

Wil je meer informatie gebruik dan het contactformulier, ook al je een uitvaart wilt voorbespreken. Bij overlijden, gebruik dan het telefoonnummer: 0184-63 47 16.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu