Opwekking 215 - De Heer is mijn herder

 

De Heer is mijn herder en geen ding
ontbreekt mij naar zijn wil;
Hij schenkt mij rust in grazig land,
aan waat'ren klaar en stil.
 
Hij is het, die mijn ziel verkwikt
en die mijn schreden leidt
in rechte sporen om de eer
zijns naams in eeuwigheid.
 
Al ga ik door een duister dal,
ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en uw stok
en staf vertroosten mij.
 
Gij zijt het, die mijn dis bereidt
voor 't oog van wie mij krenkt;
die zalft mijn hoofd en mij een kelk
tot overvloeiens schenkt.
 
Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag,
en ik verkeer in 's Heren huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.

 

Het beeld van een herder kennen de meeste wel. Een herder die voor zijn schapen zorgt. Hij zorgt ervoor dat de schapen het beste krijgen, een goed stuk gras, veiligheid, voedsel en noem maar op. De schapen zijn belangrijk voor de herder. En dat is ook waarom een herder zo goed voor zijn schapen zorgt.
 
En nu wil God ook jouw herder zijn. Hij wil het beste voor jou. Hij wil voor jou zorgen zoals een herder voor zijn schaap zorgt. Het mooie aan een herder is dat wanneer de schapen de herder volgen, het goed met ze komt. En zo wil God ook dat je achter Hem aan gaat. Want wanneer je dat doet, ga je de goede kant op. Wanneer je God achterna gaat, hoef je geen gevaar te vrezen. Hij gaat voorop en gaat met je mee. Je doet het niet alleen voor je zelf, maar door Hem achterna te gaan, breng je Zijn Naam eer.
 
Een herder zorgt niet alleen voor de veiligheid, Hij zorgt er ook voor dat je het aan niets zal ontbreken. Psalm 23 zegt zelfs: ‘U richt een tafel aan tegenover mijn tegenpartijders. Psalm 23 laat nog meer zien wat God je allemaal geeft wanneer je achter Hem aangaat. En dan eindigt de Psalm en dit lied met: ‘Ja goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven.’ Dat is wat God geeft wanneer je achter Hem aan gaat.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom