Opwekking 215 - De Heer is mijn herder

 

De Heer is mijn herder en geen ding
ontbreekt mij naar zijn wil;
Hij schenkt mij rust in grazig land,
aan waat'ren klaar en stil.
 
Hij is het, die mijn ziel verkwikt
en die mijn schreden leidt
in rechte sporen om de eer
zijns naams in eeuwigheid.
 
Al ga ik door een duister dal,
ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en uw stok
en staf vertroosten mij.
 
Gij zijt het, die mijn dis bereidt
voor 't oog van wie mij krenkt;
die zalft mijn hoofd en mij een kelk
tot overvloeiens schenkt.
 
Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag,
en ik verkeer in 's Heren huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.

 

Het beeld van een herder kennen de meeste wel. Een herder die voor zijn schapen zorgt. Hij zorgt ervoor dat de schapen het beste krijgen, een goed stuk gras, veiligheid, voedsel en noem maar op. De schapen zijn belangrijk voor de herder. En dat is ook waarom een herder zo goed voor zijn schapen zorgt.
 
En nu wil God ook jouw herder zijn. Hij wil het beste voor jou. Hij wil voor jou zorgen zoals een herder voor zijn schaap zorgt. Het mooie aan een herder is dat wanneer de schapen de herder volgen, het goed met ze komt. En zo wil God ook dat je achter Hem aan gaat. Want wanneer je dat doet, ga je de goede kant op. Wanneer je God achterna gaat, hoef je geen gevaar te vrezen. Hij gaat voorop en gaat met je mee. Je doet het niet alleen voor je zelf, maar door Hem achterna te gaan, breng je Zijn Naam eer.
 
Een herder zorgt niet alleen voor de veiligheid, Hij zorgt er ook voor dat je het aan niets zal ontbreken. Psalm 23 zegt zelfs: ‘U richt een tafel aan tegenover mijn tegenpartijders. Psalm 23 laat nog meer zien wat God je allemaal geeft wanneer je achter Hem aangaat. En dan eindigt de Psalm en dit lied met: ‘Ja goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven.’ Dat is wat God geeft wanneer je achter Hem aan gaat.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom