Opwekking 604 - Kom en laat ons prijzen

 

Kom en laat ons prijzen
de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.

Kom en laat ons prijzen
en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

 

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.

 

Kom, laat ons aanbidden,
de God van onze redding,
onze Goede Herder,
die ons leven leidt.

 

Kom, laat ons aanbidden,
ons buigen voor zijn grootheid,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

 

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

 

Omdat wij aan Hem toebehoren,
wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
komen wij voor zijn aangezicht.

 

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.

 

want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

 

Dit lied is een aanbiddinglied en een loflied. Een loflied voor onze God. In het lied staan verschillende redenen waarom wij een loflied voor God zingen. Waar ik vandaag bij stil wil staan is hoe belangrijk een loflied is. Voor God, maar ook voor jouw relatie met God. Muziek en liederen doen vaak veel met mensen. Bijzonder is het hoe muziek vaak een belangrijke rol speelt in je leven met God. En een loflied en een aanbiddingslied voor God is essentieel in je relatie met God. In Psalm 95 staat: ‘Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied’. Als wij ons loflied voor Hem zingen, komen wij bij het aangezicht van God. We gaan Zijn aangezicht tegemoet. Hier zien we hoe belangrijk een loflied is, wat er gebeurd als wij een loflied voor God zingen.

 

In dit lied staat: ‘Eer Hem, verheerlijk Hem, open je hart voor Zijn aanwezigheid’. Wanneer wij een loflied zingen is het goed om je hart te openen. Om open te staan voor Gods aanwezigheid. Net hebben we gezien dat Psalm 95 zegt dat we voor Gods aangezicht naderen. Hoe mooi en bijzonder is he als wij ons hart daarvoor mogen openen en mogen ontvangen van Hem. Ik denk dat je door een loflied zoveel ontvangt van God.

 

Laten we God ook vandaag aanbidden. Aanbidden om wie Hij is en wat Hij geeft. We juichen om Zijn grootheid, buigen voor Zijn grootheid, eren onze Heer. Misschien zie je op dit moment niet zoveel van God. Laat je je dan bemoedigen door de laatste zinnen van dit lied: ‘Want Hij de grote Koning, heeft de wereld in Zijn hand'. En dat is iets waar we op mogen vertrouwen. God stopt niet waar Hij mee begonnen is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom