Opwekking 604 - Kom en laat ons prijzen

 

Kom en laat ons prijzen
de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.

Kom en laat ons prijzen
en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

 

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.

 

Kom, laat ons aanbidden,
de God van onze redding,
onze Goede Herder,
die ons leven leidt.

 

Kom, laat ons aanbidden,
ons buigen voor zijn grootheid,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

 

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

 

Omdat wij aan Hem toebehoren,
wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
komen wij voor zijn aangezicht.

 

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam hem,
want Hij, de grote Koning,
Heeft de wereld in zijn hand.

 

want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

 

Dit lied is een aanbiddinglied en een loflied. Een loflied voor onze God. In het lied staan verschillende redenen waarom wij een loflied voor God zingen. Waar ik vandaag bij stil wil staan is hoe belangrijk een loflied is. Voor God, maar ook voor jouw relatie met God. Muziek en liederen doen vaak veel met mensen. Bijzonder is het hoe muziek vaak een belangrijke rol speelt in je leven met God. En een loflied en een aanbiddingslied voor God is essentieel in je relatie met God. In Psalm 95 staat: ‘Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied’. Als wij ons loflied voor Hem zingen, komen wij bij het aangezicht van God. We gaan Zijn aangezicht tegemoet. Hier zien we hoe belangrijk een loflied is, wat er gebeurd als wij een loflied voor God zingen.

 

In dit lied staat: ‘Eer Hem, verheerlijk Hem, open je hart voor Zijn aanwezigheid’. Wanneer wij een loflied zingen is het goed om je hart te openen. Om open te staan voor Gods aanwezigheid. Net hebben we gezien dat Psalm 95 zegt dat we voor Gods aangezicht naderen. Hoe mooi en bijzonder is he als wij ons hart daarvoor mogen openen en mogen ontvangen van Hem. Ik denk dat je door een loflied zoveel ontvangt van God.

 

Laten we God ook vandaag aanbidden. Aanbidden om wie Hij is en wat Hij geeft. We juichen om Zijn grootheid, buigen voor Zijn grootheid, eren onze Heer. Misschien zie je op dit moment niet zoveel van God. Laat je je dan bemoedigen door de laatste zinnen van dit lied: ‘Want Hij de grote Koning, heeft de wereld in Zijn hand'. En dat is iets waar we op mogen vertrouwen. God stopt niet waar Hij mee begonnen is.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom