Opwekking 203 - Ik wil U prijzen Heer

 

Ik wil U prijzen Heer,
veel meer dan ik doe.
Leren zien op U,
leren luisteren naar U.
Ik wil U prijzen Heer.

 

 
Vogels in de lucht, zingen daar voor U,
bomen in het veld keren zich naar U.
Ik zing dit lied voor U,
ik hef mijn handen op naar U, mijn Heer.
 
Ik wil U kennen Heer, ...
 
'k Wil van U houden Heer, ...
 
Ik wil U dienen Heer, ...
 
Ik wil U prijzen Heer, ...

 

Ik wil U prijzen Heer, ik wil van U houden. Ik wil U dienen Heer. Veel meer dan dat ik nu doe. Elke dag mogen we steeds meer van God zien, mogen we steeds meer van Hem leren. En daarin hoop ik dat je elke dag meer van Hem wilt gaan houden, je Hem elke dag meer en meer wilt gaan dienen en naar Hem luisteren. Door steeds weer op Hem te zien en te leren luisteren naar Hem, kunnen we steeds meer ontdekken over Hem. En kan ons verlangen om meer en meer naar Zij wil te leven groeien.
 
De vogels en de bomen vertellen ook elke keer weer Gods eer. De vogels zingen, de bomen bloeien. En wij mogen ons lied voor Hem zingen. Onze lofprijs is Hem nog zoveel meer waard. Als de bomen en de vogels Hem al alle eer geven, hoeveel te meer moeten wij God de eer geven? Laten we vandaag een stap[ verder gaan in onze lofprijs voor Hem. Laten we Hem vandaag meer eer geven dan dat we nu gedaan hebben. Ik hoop dat je elke dag meer en meer het verlangen krijgt om Hem elke meer en meer te eren. Dat je elke dag meer en meer van Hem gaat houden, Hem gaat dienen en prijzen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom