Opwekking 602 - Vrede van God

 

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem,vrede van God,
De vrede van God zij met jou

 
In Jezus’naam, In Jezus’naam,
In Jezus’naam geef ik jou:
Vrede van hem,vrede van God,
De vrede van God zij met jou
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van hem,vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 

De vrede van God, hoe zit het daar eigenlijk mee? Toen Jezus terug ging naar Zijn Vader hield Hij nog een toespraak tegen Zijn discipelen. Daarin zegt Hij: Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat ik u.’ Het is een erfenis dat Hij mee geeft aan Zijn discipelen. En tegelijk is het een geschenk. Het is iets wat Hij na laat. Maar dat niet alleen. Het is een vrede waar wij mee aan de slag mogen. Die vrede mogen wij zichtbaar maken. In de wereld wensen we het slechts elkaar toe, maar Jezus geeft werkelijk vrede.  En die gevende vrede mogen we aannemen en in ons leven toepassen. De vrede van Jezus mogen wij weer uit delen in Zijn Naam. Jezus zegt in Zijn toespraak ook: ‘Laat je hart niet in beroering raken en wees niet bevreesd’. Met Zijn vrede hoeven we niet bang te zijn. Wij mogen vanuit Zijn vrede gaan leven.
 
Jezus is terug gegaan naar de Hemel. Maar Hij heeft ons niet alleen gelaten. De Heilige Geest is gekomen. Johannes 14:26 zegt: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’ We hebben een Trooster gekregen. Hij zal ons in herinnering brengen van wat Jezus zegt. Laten we de Heilige Geest uit nodigen in ons leven zodat we door de Heilige Geest Jezus kunnen volgen en kunnen doen wat Hij zegt.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom