Opwekking 602 - Vrede van God

 

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem,vrede van God,
De vrede van God zij met jou

 
In Jezus’naam, In Jezus’naam,
In Jezus’naam geef ik jou:
Vrede van hem,vrede van God,
De vrede van God zij met jou
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van hem,vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 

De vrede van God, hoe zit het daar eigenlijk mee? Toen Jezus terug ging naar Zijn Vader hield Hij nog een toespraak tegen Zijn discipelen. Daarin zegt Hij: Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat ik u.’ Het is een erfenis dat Hij mee geeft aan Zijn discipelen. En tegelijk is het een geschenk. Het is iets wat Hij na laat. Maar dat niet alleen. Het is een vrede waar wij mee aan de slag mogen. Die vrede mogen wij zichtbaar maken. In de wereld wensen we het slechts elkaar toe, maar Jezus geeft werkelijk vrede.  En die gevende vrede mogen we aannemen en in ons leven toepassen. De vrede van Jezus mogen wij weer uit delen in Zijn Naam. Jezus zegt in Zijn toespraak ook: ‘Laat je hart niet in beroering raken en wees niet bevreesd’. Met Zijn vrede hoeven we niet bang te zijn. Wij mogen vanuit Zijn vrede gaan leven.
 
Jezus is terug gegaan naar de Hemel. Maar Hij heeft ons niet alleen gelaten. De Heilige Geest is gekomen. Johannes 14:26 zegt: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’ We hebben een Trooster gekregen. Hij zal ons in herinnering brengen van wat Jezus zegt. Laten we de Heilige Geest uit nodigen in ons leven zodat we door de Heilige Geest Jezus kunnen volgen en kunnen doen wat Hij zegt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom