Opwekking 202 - De Heer leert hoe ik strijden moet

 

De Heer leert hoe ik strijden moet,

Hij geeft mijn handen kracht.

De Heer leert hoe ik strijden moet,

zijn woord geeft mij de macht.

Hij geeft zijn schild van overwinning

en de satan valt neer.

Geprezen zij mijn Rots,

want Jezus Christus is Heer.

Tegenstem:

De Heer, mijn God, Hij overwint. (3x)

Geprezen zij mijn Rots,

want Jezus Christus is Heer.

 

Als er na Pinksteren iets krachtig is geworden zijn het de gaven van de Geest. De Heilige Geest is uitgestort, met alles wat Hij heeft uit te delen. Daarmee is ook de geestelijke strijd ineens totaal anders geworden. De geestelijke strijd is ineens een gewonnen strijd, als strijden we nog wel, maar de overwinning is al binnen.

 

Maar hoe moet je dan strijden? Dat leert de Heer je! Deels door gewoon te dienen met je handen, maar Hij leert je ook hoe Zijn woord van waarheid jou macht geeft om satan te vertellen dat hij moet verdwijnen. In de Naam van Jezus zal satan altijd het onderspit delven.

 

Weet je, je Rots is Jezus! Zijn autoriteit en Zijn macht heb jij door Zijn Geest ontvangen en daarmee heb je alles wat je nodig hebt. Het is alleen wel belangrijk dat je dit durft te geloven. Als jij in je rugzak honderd euro heb zitten, maar je gelooft niet dat het erin zit en je zoekt daar ook niet naar, dan heb je dus ook geen geld om iets te kopen. Je hebt het wel, maar je kunt er geen gebruik van maken. Zo is het ook in de geestelijke strijd en de strijd tegen satan: Als je denkt dat je niets hebt om te strijden, zal je het ook niet inzetten.

 

Je hebt het Woord van de Heer gekregen, je hebt liefde ontvangen om met je handen te dienen en het geloof is een schild voor je. Gebruik dat dan ook, en geef Gods Geest de ruimte om je te leren hoe dat je moet strijden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom