Opwekking 601 - Deel door ons Uw liefde uit

 

Deel door ons uw liefde uit

aan wie honger heeft en pijn.

Laat ons waar verdeeldheid is

uw vredestichters zijn.

Ons verlangen is alleen,

Heer, maak ons hart bereid,

dat door heel ons leven heen

uw liefde wordt verspreid.

Deel door mij uw liefde uit,

aan een medemens die lijdt.

Leer mij meer vervuld te zijn

met uw bewogenheid.

Mijn verlangen is alleen,

Heer, maak mijn hart bereid,

dat door heel mijn leven heen

uw liefde wordt verspreid.

 

Openbaar uw koninkrijk

aan wie zoekt, aan arm en rijk.

Giet een stroom van liefde uit,

dat in ons en door ons, o Jezus,

uw liefde wordt verspreid.(2x)

 

Deel ons door uw liefde uit

tot de einden van de aard'.

Dat zich waar de dood nu heerst

nieuw leven openbaart.

Maak ons als uw werkers klaar

en sterk ons in de strijd,

tot wij mogen oogsten waar

uw liefde wordt verspreid.

 

Openbaar uw koninkrijk

aan wie zoekt, aan arm en rijk.

Giet een stroom van liefde uit,

dat in ons en door ons, o Jezus,

uw liefde wordt verspreid.(6x)

 

Deel door ons uw liefde uit,

maak ons hart bereid.

Deel door ons uw liefde uit,

ja wij zijn bereid.

Deel door mij uw liefde uit

ja ik ben bereid.

Uw liefde wordt verspreid.

 

Ik wil je twee vragen stellen: Is Jezus nog op aarde zichtbaar? En de tweede vraag is: Lees dit lied minimaal eens drie keer heel aandachtig door.

 

Het antwoord op de eerste vraag is: "Ja, Jezus is nog zichtbaar op aarde". Nu moet je niet gelijk denken dat dit onzin is, en ook niet te snel denken dat je dan op zoek moet gaan naar Jezus. Wat ik vandaag tegen je wil zeggen is dit: "Jij bent het gezicht van Jezus op aarde!" Ik wil dat je dit echt probeert te beseffen. Jij zet de bediening van Jezus op aarde voort.

 

In jou is Jezus dus zichtbaar! Als mensen jou zien, zouden ze Jezus moeten zien. Deel jij daarom de liefde uit in deze wereld. Aan hen die honger hebben, waar verdeeldheid en ruzie is, waar leed is, waar de dood heerst, overal, deel uit van de liefde van Jezus. Zorg dat Jezus in en door jou zichtbaar is op deze aarde. En ga met die gedacht in je hoofd, dit lied eens minimaal drie keer aandachtig lezen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom