Opwekking 200 - Gelooft zijt Gij, o Heer

 

Geloofd zijt Gij, o Heer,

God van Israël, onze Vader

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Geloofd zijt Gij, o Heer,

God van Israël,onze Vader,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

U, Heer, is de majesteit.

U, Heer, is alle kracht.

U, Heer, is de heerlijkheid,

heerlijk-, heerlijk-, heerlijk-,

heerlijkheid.

U, Heer, is de roem,

U, Heer, is de grootheid.

U, Heer, is de heerlijkheid,

heerlijk-, heerlijk-, heerlijk-,

heerlijkheid.

Alles wat in de hemel en op aarde is,

komt van U.

U heeft de macht en Gij zijt als hoofd

boven alles verheven.

U heeft de macht en Gij zijt als hoofd

over alles verheven.

Rijkdom en ere komt van U,

U heerst over alles.

Rijkdom en ere komt van U,

U heerst over alles.      (3x)

 

Nu, onze God, wij danken U

en roemen uw heerlijke Naam!

Geloofd zijt Gij, o Heer,

God van Israël,onze Vader

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Geloofd zijt Gij, o Heer,

God van Israël,onze Vader,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Geloofd zijt Gij, o Heer!

 

Wat moet je nog aan gedachten toevoegen bij dit lied? De opdracht om in de Heer te geloven, maar ook de opdracht om Hem te aanbidden vanwege Zijn majesteit, kracht en heerlijkheid.

 

Uiteindelijk is God zo groot dat Hij uiteindelijk alles is. En alles is echt alles en alles is ook van Hem. Alles wat wij hebben is slechts bruikleen. En zoals wij zijn, zijn wij niet meer dan de ledematen van een lichaam, maar wat door het hoofd wordt aangestuurd. Binnen de gemeente is dat zo, maar eigenlijk ook binnen de schepping. God staat boven alles, Hij bestuurt en leidt alle dingen.

 

 

Deze geloofsbelijdenis zijn dus niet alleen woorden, maar het is ok werkelijk een diepe troost als we dit zingen.

Geloofd zijt Gij, o Heer,
God van Israël, onze Vader
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Geloofd zijt Gij, o Heer,
God van Israël,onze Vader,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
U, Heer, is de majesteit.
U, Heer, is alle kracht.
U, Heer, is de heerlijkheid,
heerlijk-, heerlijk-, heerlijk-,
heerlijkheid.
U, Heer, is de roem,
U, Heer, is de grootheid.
U, Heer, is de heerlijkheid,
heerlijk-, heerlijk-, heerlijk-,
heerlijkheid.
Alles wat in de hemel en op aarde is,
komt van U.
U heeft de macht en Gij zijt als hoofd
boven alles verheven.
U heeft de macht en Gij zijt als hoofd
over alles verheven.
Rijkdom en ere komt van U,
U heerst over alles.
Rijkdom en ere komt van U,
U heerst over alles.      (3x)
 
Nu, onze God, wij danken U
en roemen uw heerlijke Naam!
Geloofd zijt Gij, o Heer,
God van Israël,onze Vader
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Geloofd zijt Gij, o Heer,
God van Israël,onze Vader,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Geloofd zijt Gij, o Heer!
Wat moet je nog aan gedachten toevoegen bij dit lied? De opdracht om in de Heer te geloven, maar ook de opdracht om Hem te aanbidden vanwege Zijn majesteit, kracht en heerlijkheid.

Uiteindelijk is God zo groot dat Hij uiteindelijk alles is. En alles is echt alles en alles is ook van Hem. Alles wat wij hebben is slechts bruikleen. En zoals wij zijn, zijn wij niet meer dan de ledematen van een lichaam, maar wat door het hoofd wordt aangestuurd. Binnen de gemeente is dat zo, maar eigenlijk ook binnen de schepping. God staat boven alles, Hij bestuurt en leidt alle dingen. 

Deze geloofsbelijdenis zijn dus niet alleen woorden, maar het is ok werkelijk een diepe troost als we dit zingen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom