Opwekking 200 - Gelooft zijt Gij, o Heer

 

Geloofd zijt Gij, o Heer,

God van Israël, onze Vader

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Geloofd zijt Gij, o Heer,

God van Israël,onze Vader,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

U, Heer, is de majesteit.

U, Heer, is alle kracht.

U, Heer, is de heerlijkheid,

heerlijk-, heerlijk-, heerlijk-,

heerlijkheid.

U, Heer, is de roem,

U, Heer, is de grootheid.

U, Heer, is de heerlijkheid,

heerlijk-, heerlijk-, heerlijk-,

heerlijkheid.

Alles wat in de hemel en op aarde is,

komt van U.

U heeft de macht en Gij zijt als hoofd

boven alles verheven.

U heeft de macht en Gij zijt als hoofd

over alles verheven.

Rijkdom en ere komt van U,

U heerst over alles.

Rijkdom en ere komt van U,

U heerst over alles.      (3x)

 

Nu, onze God, wij danken U

en roemen uw heerlijke Naam!

Geloofd zijt Gij, o Heer,

God van Israël,onze Vader

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Geloofd zijt Gij, o Heer,

God van Israël,onze Vader,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Geloofd zijt Gij, o Heer!

 

Wat moet je nog aan gedachten toevoegen bij dit lied? De opdracht om in de Heer te geloven, maar ook de opdracht om Hem te aanbidden vanwege Zijn majesteit, kracht en heerlijkheid.

 

Uiteindelijk is God zo groot dat Hij uiteindelijk alles is. En alles is echt alles en alles is ook van Hem. Alles wat wij hebben is slechts bruikleen. En zoals wij zijn, zijn wij niet meer dan de ledematen van een lichaam, maar wat door het hoofd wordt aangestuurd. Binnen de gemeente is dat zo, maar eigenlijk ook binnen de schepping. God staat boven alles, Hij bestuurt en leidt alle dingen.

 

 

Deze geloofsbelijdenis zijn dus niet alleen woorden, maar het is ok werkelijk een diepe troost als we dit zingen.

Geloofd zijt Gij, o Heer,
God van Israël, onze Vader
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Geloofd zijt Gij, o Heer,
God van Israël,onze Vader,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
U, Heer, is de majesteit.
U, Heer, is alle kracht.
U, Heer, is de heerlijkheid,
heerlijk-, heerlijk-, heerlijk-,
heerlijkheid.
U, Heer, is de roem,
U, Heer, is de grootheid.
U, Heer, is de heerlijkheid,
heerlijk-, heerlijk-, heerlijk-,
heerlijkheid.
Alles wat in de hemel en op aarde is,
komt van U.
U heeft de macht en Gij zijt als hoofd
boven alles verheven.
U heeft de macht en Gij zijt als hoofd
over alles verheven.
Rijkdom en ere komt van U,
U heerst over alles.
Rijkdom en ere komt van U,
U heerst over alles.      (3x)
 
Nu, onze God, wij danken U
en roemen uw heerlijke Naam!
Geloofd zijt Gij, o Heer,
God van Israël,onze Vader
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Geloofd zijt Gij, o Heer,
God van Israël,onze Vader,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Geloofd zijt Gij, o Heer!
Wat moet je nog aan gedachten toevoegen bij dit lied? De opdracht om in de Heer te geloven, maar ook de opdracht om Hem te aanbidden vanwege Zijn majesteit, kracht en heerlijkheid.

Uiteindelijk is God zo groot dat Hij uiteindelijk alles is. En alles is echt alles en alles is ook van Hem. Alles wat wij hebben is slechts bruikleen. En zoals wij zijn, zijn wij niet meer dan de ledematen van een lichaam, maar wat door het hoofd wordt aangestuurd. Binnen de gemeente is dat zo, maar eigenlijk ook binnen de schepping. God staat boven alles, Hij bestuurt en leidt alle dingen. 

Deze geloofsbelijdenis zijn dus niet alleen woorden, maar het is ok werkelijk een diepe troost als we dit zingen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom