Opwekking 593 - Lam van God

 

 

Lam van God

O Heilig Lam van God

In de midden van de troon

Lam van God

O Heilig Lam van God

werd geslacht als mensen zoon 

 

Zegenvierend voor altijd!

overwinning werd een feit!

U komt toe:

aanbidding, eer en wijsheid

sterkte en macht

sterkte en macht 

 

Lam van God

O Heilig Lam van God

In de midden van de troon

Lam van God

O Heilig Lam van God

werd geslacht als mensen zoon 

 

Zegenvierend voor altijd!

overwinning werd een feit!

U komt toe:

aanbidding, eer en wijsheid

sterkte en macht

sterkte en macht

  

Zegenvierend voor altijd!

overwinning werd een feit!

U komt toe:

aanbidding, eer en wijsheid

sterkte en macht

sterkte en macht

heerlijkheid

heerlijkheid

heerlijkheid

heerlijkheid

 

Heb je weleens een lam een overwinning zien behalen? Dat is toch onmogelijk? Hoe kan een lam een overwinning halen? Een lam is kwetsbaar en krachteloos. Schapen kunnen zichzelf nooit redden en een lam al helemaal niet. Ze kunnen niet van zich af bijten, ze hebben geen klauwen om mee te vechten. Het enige dat ze kunnen is vluchten.

 

En toch zingen we over het Lam van God waardoor de overwinning een feit werd. Een lam in het Oude Testament zorgde voor overwinning door te sterven, want daardoor werd er verzoening gebracht. De oorlog tussen God en mens, werd symbolisch door een lam beslecht. Dat is heel apart. Maar daarom is juist Jezus het Lam van God. Nee, daar zit weinig overwinnends aan, zou je denken. Maar doordat Jezus Zijn bloed gaf, de straf droeg, daarmee was Hij een overwinnend Lam!

 

 

De strijd tussen God en mensen is beslecht door Jezus, die zonder zonde het oordeel droeg. Hij droeg het oordeel als een lam! En daarmee is de overwinning een feit en de oorlog is vrede geworden voor ieder die dat gelooft. Daarom komt Hem toe, alle eer en glorie, sterkte en macht!

Lam van God

O Heilig Lam van God

In de midden van de troon

Lam van God

O Heilig Lam van God

werd geslacht als mensen zoon

 

Zegenvierend voor altijd!

overwinning werd een feit!

U komt toe:

aanbidding, eer en wijsheid

sterkte en macht

sterkte en macht

 

Lam van God

O Heilig Lam van God

In de midden van de troon

Lam van God

O Heilig Lam van God

werd geslacht als mensen zoon

 

Zegenvierend voor altijd!

overwinning werd een feit!

U komt toe:

aanbidding, eer en wijsheid

sterkte en macht

sterkte en macht

 

Zegenvierend voor altijd!

overwinning werd een feit!

U komt toe:

aanbidding, eer en wijsheid

sterkte en macht

sterkte en macht

heerlijkheid

heerlijkheid

heerlijkheid

heerlijkheid

 

Heb je weleens een lam een overwinning zien behalen? Dat is toch onmogelijk? Hoe kan een lam een overwinning halen? Een lam is kwetsbaar en krachteloos. Schapen kunnen zichzelf nooit redden en een lam al helemaal niet. Ze kunnen niet van zich af bijten, ze hebben geen klauwen om mee te vechten. Het enige dat ze kunnen is vluchten.

 

En toch zingen we over het Lam van God waardoor de overwinning een feit werd. Een lam in het Oude Testament zorgde voor overwinning door te sterven, want daardoor werd er verzoening gebracht. De oorlog tussen God en mens, werd symbolisch door een lam beslecht. Dat is heel apart. Maar daarom is juist Jezus het Lam van God. Nee, daar zit weinig overwinnends aan, zou je denken. Maar doordat Jezus Zijn bloed gaf, de straf droeg, daarmee was Hij een overwinnend Lam!

 

De strijd tussen God en mensen is beslecht door Jezus, die zonder zonde het oordeel droeg. Hij droeg het oordeel als een lam! En daarmee is de overwinning een feit en de oorlog is vrede geworden voor ieder die dat gelooft. Daarom komt Hem toe, alle eer en glorie, sterkte en macht!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom