Opwekking 592 - God van Licht

 

God van licht,
schijn in mij, verlicht mijn hart.
God van trouw,
schenk mijn ziel uw genade
 


Refrein:
Zo kunnen wij uw heiligdom
aanbidden binnengaan.
Zo voelen wij Uw vaderhart
en horen onze naam.
 
God van vuur,
was mij schoon en reinig mij.
Jezus,
neem mijn hart en maak het nieuw

 
Als Gods licht in ons hart heeft geschenen, weten we wie God is. Door Zijn genade mogen wij Hem kennen. In Efeze 1: 17 staat: opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Ik denk dat we het licht wat in dit lied genoemd wordt de link heeft met deze Bijbeltekst. Wanneer Gods Geest in ons komt wonen wordt ons hart verlicht waardoor we Jezus mogen leren kennen. Gods Geest wil ons wijsheid en openbaring geven in het kennen van Hem.

In het refrein gaat het over Gods Vaderhart en het horen van onze naam. Wanneer wij God leren kennen door de Heilige Geest zullen we ons ook als het ware aan het Vaderhart van God voelen.
 
Dit lied is eigenlijk een lied dat over bekering gaat. Een lied waarin het gaat over het schoonwassen van ons hart en genade voor onze ziel. Wanneer wij Gods genade hebben gekregen, mogen en kunnen wij binnengaan bij God. Wanneer we Gods genade hebben zal de Heilige Geest het licht ins ons hart geven en wijsheid en openbaring geven waardoor we Jezus leren kennen en we Hem ook mogen navolgen. Wanneer Jezus jouw hart schoonwast zal het nieuw zijn. Zal het een hart zijn waarin Gods vuur aangewakkerd zal worden.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom