Opwekking 592 - God van Licht

 

God van licht,
schijn in mij, verlicht mijn hart.
God van trouw,
schenk mijn ziel uw genade
 


Refrein:
Zo kunnen wij uw heiligdom
aanbidden binnengaan.
Zo voelen wij Uw vaderhart
en horen onze naam.
 
God van vuur,
was mij schoon en reinig mij.
Jezus,
neem mijn hart en maak het nieuw

 
Als Gods licht in ons hart heeft geschenen, weten we wie God is. Door Zijn genade mogen wij Hem kennen. In Efeze 1: 17 staat: opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Ik denk dat we het licht wat in dit lied genoemd wordt de link heeft met deze Bijbeltekst. Wanneer Gods Geest in ons komt wonen wordt ons hart verlicht waardoor we Jezus mogen leren kennen. Gods Geest wil ons wijsheid en openbaring geven in het kennen van Hem.

In het refrein gaat het over Gods Vaderhart en het horen van onze naam. Wanneer wij God leren kennen door de Heilige Geest zullen we ons ook als het ware aan het Vaderhart van God voelen.
 
Dit lied is eigenlijk een lied dat over bekering gaat. Een lied waarin het gaat over het schoonwassen van ons hart en genade voor onze ziel. Wanneer wij Gods genade hebben gekregen, mogen en kunnen wij binnengaan bij God. Wanneer we Gods genade hebben zal de Heilige Geest het licht ins ons hart geven en wijsheid en openbaring geven waardoor we Jezus leren kennen en we Hem ook mogen navolgen. Wanneer Jezus jouw hart schoonwast zal het nieuw zijn. Zal het een hart zijn waarin Gods vuur aangewakkerd zal worden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom