Opwekking 191 0 Kom en prijs de Here, onze God

 

Kom en prijs de Here, onze God,

in het heiligdom dat vol is van zijn Geest.

Dus richt je hart op Hem

en prijs Hem met je stem

en de heerlijkheid van God

vervult dit huis.

Refrein:

Prijs de Heer! (Prijs de Heer)

Prijs de Heer! (Prijs de Heer)

 

Te midden van de lofprijs woont de Here.

En roepen wij Hem aan, Hij antwoordt ons.

Dus richt je hart op Hem

en prijs Hem met je stem

en de heerlijkheid van God

vervult dit huis.

 

Refrein:

Prijs de Heer! (Prijs de Heer)

Prijs de Heer! (Prijs de Heer)

 

Je kunt maar op ene manier God prijzen en loven. Dat kan alleen als jij je hart op Hem richt. Als je dit niet doet, zing je een lied, maar daar stopt het dan mee. Het lied kan hele mooie woorden hebben, maar als jij je hart niet richt op God, doe je het met je hoofd. Stem je hart eens even af op God. Ga vandaag eens een laag dieper dan je verstand, laat in je hart een het besef landen van wat Jezus voor je deed, laat het besef een landen en voel het eens met je hart hoe groot God is.

 

Doe het juist ook als je in de kerk bent, Juist op dat moment, met iedereen om je heen, zodat de lofprijzing echt en zuiver wordt en dat God woont op onze lofzangen en Hij Zijn troon op die lofzangen zal zetten. Dan vult de kerk, dan vult de plaats van aanbidding zich met de heerlijkheid van God. Laten we vandaag geen liedjes zingen, maar echt lofprijzen en aanbidden. Doe God daarin niet te kort, maar geef Hem wat Hem toekomt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom