Opwekking 585 - Er is een dag

 

Er is een dag,

waar al wat leeft al lang op wacht,

een dag van blijdschap,

als heel de schepping wordt bevrijd.

En op die dag,

dan komt de Heer en haalt zijn bruid,

die rein en stralend

Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,

wanneer de graven opengaan

en doden opstaan,

voor eeuwig levend door zijn kracht.

Hun aardse tent

wordt nu bekleed met heerlijkheid,

de dood verzwolgen,

overwonnen voor altijd.

 

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien

en voor altijd op Hem lijken

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven

in zijn nabijheid, voor altijd.

Amen, amen!

 

Dus kijk omhoog

en zie wat nog verborgen is,

maar wat beloofd is,

dat blijft in alle eeuwigheid.

En als je lijdt,

weet dat het maar voor even is.

Als Jezus terugkomt,

deel je in zijn heerlijkheid

 

Refrein

 

Er komt een dag waarin alles anders zal zijn. Pijn, verdriet verdwijnt want Jezus komt dan terug. Het zal een dag van blijdschap zijn, een dag die als het ware niet meer stopt want we zullen met Hem leven. En dat brengt blijdschap teweeg. Het is een dag waar we naar mogen uitzien. We mogen in onze pijn, verdriet of wat er ook speelt uitzien naar de grote dag dat Jezus terug komt. Romeinen 8:22 zegt dat de schepping zucht en in barensnood verkeerd. De wereld ziet er nu misschien niet altijd even mooi uit en misschien jouw leven ook niet. Maar Romeinen 8 zegt nog meer. In vers 18 staat er: Ik ben er van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’ Het lijden dat we nu kennen zal niet op kunnen wegen tegen wat we nog zullen krijgen. De dag dat Jezus terug komt zal zo groots en goed zijn dat het veel meer en veel beter is dan wat we nu kennen. Ik hoop dat dat een bemoediging voor je zal zijn vandaag. Uiteindelijk zal alles perfect worden. En daar mogen we naar uitkijken.

 

In 1 Thessalonicenzen 4 gaat het ook over de wederkomst van Jezus. Misschien is het goed om dat vandaag even te lezen. Wij zullen opgenomen worden naar een ontmoeting met Jezus en daarna met Hem op aarde terugkomen. We zullen Hem als het ware als Koning binnenhalen op aarde. En het sluit vervolgens af met de woorden: ‘troost elkaar met deze woorden.’ We mogen elkaar troosten en bemoedigen met het feit dat Jezus terug komt en dat we eens als kinderen van Hem bij Hem voor eeuwig mogen leven. Wat een genade!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom