Opwekking 585 - Er is een dag

 

Er is een dag,

waar al wat leeft al lang op wacht,

een dag van blijdschap,

als heel de schepping wordt bevrijd.

En op die dag,

dan komt de Heer en haalt zijn bruid,

die rein en stralend

Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,

wanneer de graven opengaan

en doden opstaan,

voor eeuwig levend door zijn kracht.

Hun aardse tent

wordt nu bekleed met heerlijkheid,

de dood verzwolgen,

overwonnen voor altijd.

 

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien

en voor altijd op Hem lijken

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven

in zijn nabijheid, voor altijd.

Amen, amen!

 

Dus kijk omhoog

en zie wat nog verborgen is,

maar wat beloofd is,

dat blijft in alle eeuwigheid.

En als je lijdt,

weet dat het maar voor even is.

Als Jezus terugkomt,

deel je in zijn heerlijkheid

 

Refrein

 

Er komt een dag waarin alles anders zal zijn. Pijn, verdriet verdwijnt want Jezus komt dan terug. Het zal een dag van blijdschap zijn, een dag die als het ware niet meer stopt want we zullen met Hem leven. En dat brengt blijdschap teweeg. Het is een dag waar we naar mogen uitzien. We mogen in onze pijn, verdriet of wat er ook speelt uitzien naar de grote dag dat Jezus terug komt. Romeinen 8:22 zegt dat de schepping zucht en in barensnood verkeerd. De wereld ziet er nu misschien niet altijd even mooi uit en misschien jouw leven ook niet. Maar Romeinen 8 zegt nog meer. In vers 18 staat er: Ik ben er van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’ Het lijden dat we nu kennen zal niet op kunnen wegen tegen wat we nog zullen krijgen. De dag dat Jezus terug komt zal zo groots en goed zijn dat het veel meer en veel beter is dan wat we nu kennen. Ik hoop dat dat een bemoediging voor je zal zijn vandaag. Uiteindelijk zal alles perfect worden. En daar mogen we naar uitkijken.

 

In 1 Thessalonicenzen 4 gaat het ook over de wederkomst van Jezus. Misschien is het goed om dat vandaag even te lezen. Wij zullen opgenomen worden naar een ontmoeting met Jezus en daarna met Hem op aarde terugkomen. We zullen Hem als het ware als Koning binnenhalen op aarde. En het sluit vervolgens af met de woorden: ‘troost elkaar met deze woorden.’ We mogen elkaar troosten en bemoedigen met het feit dat Jezus terug komt en dat we eens als kinderen van Hem bij Hem voor eeuwig mogen leven. Wat een genade!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom