Opwekking 184 - Wie op de Heer vertrouwen

 

Wie op de Heer vertrouwen,
zijn als de berg Sion die niet wankelt,
maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Heer rondom zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid,
halleluja, halleluja.

 


Dit lied begint met een vertrouwen op God. Je vertrouwen op God kun je vergelijken met de berg Sion. De berg Sion is onwankelbaar en veilig. Als wij op God vertrouwen zijn wij als de berg Sion, Dat betekent dat wij dan onwankelbaar en veilig zijn. Want God is onwankelbaar en veilig. Psalm 125 geeft dit lied eigenlijk helemaal weer. De kracht van Sion ligt niet in haar positie maar in haar Beschermer. Dus de kracht die wij krijgen als wij op God vertrouwen komt niet door onze positie, maar dat komt uit onze Beschermer. Zoals de berg Sion beschermd wordt door de bergen van Jeruzalem, zo beschermd God ons ook. Het vertrouwen dat wij in God hebben en de kracht die wij daar uit ontvangen zal niet beschaamd worden want God beschermd ons. God zal ons nooit loslaten want God is met ons, nu en voor altijd. En daar mogen we Hem voor prijzen.
 
In God zijn we onwankelbaar en veilig. En daaruit mogen wij leven, hebben wij de kracht. Hoe zie jouw leven er dan uit?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom