Opwekking 179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer

 

'k Hef mijn roep tot U, o Heer.

U bent onze lofzang waard.

Zo word ik bevrijd van mijn vijanden.

De Heer leeft, geprezen zij mijn Rots.

U, mijn Heiland en Verlosser,

wees verheerlijkt.

Hoe worden we bevrijd als we achterna gezeten worden door vijanden? Dan hebben wij een God die ons wil bevrijden uit de handen van de vijand. God is een God van bevrijding, van redding. En als wij roepen naar God dan zal Hij luisteren.

 

Dit lied komt uit Psalm 55. In Psalm 55: 17 staat: ‘Ik zal tot God roepen en de Heer zal mij verlossen.’ Deze psalm is een gebed van David om verlossing. Het is een verzoek om hulp en David laat duidelijk zij klacht zien. David uit hoe de vijanden er zijn in zijn leven. Maar dan komt vers 17. Het is een vers van vertrouwen. David vertrouwd zo op God dat als hij roept naar God om hulp, dat God hem die ook geven zal. Hij vertrouwt erop dat God Hem zal verlossen. Dit is een voorbeeld voor ons. Als wij in de strik zitten, als de vijanden achter ons aan zitten, dan mogen we vertrouwen dat als wij roepen dat God ons zal bevrijden. God wil als een Vader voor je zijn. Een Vader die Zijn kinderen niet vast laat zitten in de strik.

 

In vers 23 komt er ook nog een belofte: ‘Werp uw zorg op de Heer en Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.’ WE mogen vertrouwen dat we onze roep bij God neer mogen leggen en dat Hij voor ons zal zorgen. Hoe zwaar het misschien soms ook zijn kan, laat dit vers een bemoediging voor je zijn en leg je roep bij Hem neer!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom