Opwekking 179 - 'k Hef mijn roep tot U, o Heer

 

'k Hef mijn roep tot U, o Heer.

U bent onze lofzang waard.

Zo word ik bevrijd van mijn vijanden.

De Heer leeft, geprezen zij mijn Rots.

U, mijn Heiland en Verlosser,

wees verheerlijkt.

Hoe worden we bevrijd als we achterna gezeten worden door vijanden? Dan hebben wij een God die ons wil bevrijden uit de handen van de vijand. God is een God van bevrijding, van redding. En als wij roepen naar God dan zal Hij luisteren.

 

Dit lied komt uit Psalm 55. In Psalm 55: 17 staat: ‘Ik zal tot God roepen en de Heer zal mij verlossen.’ Deze psalm is een gebed van David om verlossing. Het is een verzoek om hulp en David laat duidelijk zij klacht zien. David uit hoe de vijanden er zijn in zijn leven. Maar dan komt vers 17. Het is een vers van vertrouwen. David vertrouwd zo op God dat als hij roept naar God om hulp, dat God hem die ook geven zal. Hij vertrouwt erop dat God Hem zal verlossen. Dit is een voorbeeld voor ons. Als wij in de strik zitten, als de vijanden achter ons aan zitten, dan mogen we vertrouwen dat als wij roepen dat God ons zal bevrijden. God wil als een Vader voor je zijn. Een Vader die Zijn kinderen niet vast laat zitten in de strik.

 

In vers 23 komt er ook nog een belofte: ‘Werp uw zorg op de Heer en Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.’ WE mogen vertrouwen dat we onze roep bij God neer mogen leggen en dat Hij voor ons zal zorgen. Hoe zwaar het misschien soms ook zijn kan, laat dit vers een bemoediging voor je zijn en leg je roep bij Hem neer!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom