Opwekking 178 - Waardig, o waardig bent U, Heer

 

Waardig, o waardig bent U, Heer,
wij heffen onze stem tot U
vol aanbidding, dank en eer.

 
O halleluja, Lam voor ons geslacht.
Wij heffen onze handen op
naar U die redding bracht.
Halleluja, ere aan de Koning,
U, sterke Overwinnaar,
U, Heerser van 't heelal.
Heer, U bent mij dierbaarder dan zilver.
Heer, U bent mij kostbaarder dan goud.
Heer, uw schoonheid gaat boven diamanten,
ja, niets en niemand is aan U gelijk.
 

Waardig bent U! Dat is wat we zingen met dit lied. Vandaag is het Pasen en we denken er aan dat Jezus op stond uit de dood. We danken Hem daarvoor. Daarmee zeggen we ook: ‘Waardig bent U Heer, dat U de weg bent gegaan’. We prijzen Jezus voor wat Hij heeft gedaan. Met alles dat in ons is, aanbidden we Jezus! Heel ons lichaam mag meedoen met onze stem en in aanbidding heffen wij onze handen op tot Hem!
 
Maar dit lied gaat nog verder. ‘U bent mij dierbaarder dan zilver of goud, Uw schoonheid gaat boven diamanten’. Hoe dierbaar is Jezus voor jou? Wat betekent Jezus voor jou? Heeft Hij de grootste en hoogste plaats in je leven of zijn er nog andere dingen in je leven die kostbaarder dan Jezus zijn. Die een hogere plaats dan Jezus hebben? Zilver en goud zijn best wat waard, maar dat wat je in Jezus hebt ontvangen is veel meer waard dan aardse bezittingen.
 
Aan het kruis gaf Jezus alles voor jou. Zijn liefde voor jou hield Hem aan het kruis. Is Hij je dan niet alles waard? Jezus is de meest kostbaarste en dierbaarste wat je hebben kunt, want er is niets beter dan Jezus alleen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom