Opwekking 178 - Waardig, o waardig bent U, Heer

 

Waardig, o waardig bent U, Heer,
wij heffen onze stem tot U
vol aanbidding, dank en eer.

 
O halleluja, Lam voor ons geslacht.
Wij heffen onze handen op
naar U die redding bracht.
Halleluja, ere aan de Koning,
U, sterke Overwinnaar,
U, Heerser van 't heelal.
Heer, U bent mij dierbaarder dan zilver.
Heer, U bent mij kostbaarder dan goud.
Heer, uw schoonheid gaat boven diamanten,
ja, niets en niemand is aan U gelijk.
 

Waardig bent U! Dat is wat we zingen met dit lied. Vandaag is het Pasen en we denken er aan dat Jezus op stond uit de dood. We danken Hem daarvoor. Daarmee zeggen we ook: ‘Waardig bent U Heer, dat U de weg bent gegaan’. We prijzen Jezus voor wat Hij heeft gedaan. Met alles dat in ons is, aanbidden we Jezus! Heel ons lichaam mag meedoen met onze stem en in aanbidding heffen wij onze handen op tot Hem!
 
Maar dit lied gaat nog verder. ‘U bent mij dierbaarder dan zilver of goud, Uw schoonheid gaat boven diamanten’. Hoe dierbaar is Jezus voor jou? Wat betekent Jezus voor jou? Heeft Hij de grootste en hoogste plaats in je leven of zijn er nog andere dingen in je leven die kostbaarder dan Jezus zijn. Die een hogere plaats dan Jezus hebben? Zilver en goud zijn best wat waard, maar dat wat je in Jezus hebt ontvangen is veel meer waard dan aardse bezittingen.
 
Aan het kruis gaf Jezus alles voor jou. Zijn liefde voor jou hield Hem aan het kruis. Is Hij je dan niet alles waard? Jezus is de meest kostbaarste en dierbaarste wat je hebben kunt, want er is niets beter dan Jezus alleen!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom