Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer

 

Juicht, want Jezus is Heer,

kinderen Sions, verblijdt u ter ere

van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen

het leven weer geeft.

(Tegenstem dames:)

Wij juichen, tot eer

van onze God, die ons liefheeft.

Wij juichen, tot eer van onze God.

 

Liefde bedekt zijn schepping,

de bloemen, de vogels, het gras.

Zou Hij dan jou vergeten,

Jezus, die blinden genas, verrees.

(Tegenstem dames:)

Liefde is zijn schepping,

zou Hij jou vergeten.

 

Wees als een boom die vruchtdraagt,

ieder seizoen op zijn tijd.

Drink van het levend water,

Jezus, de bron voor altijd, verrees.

(Tegenstem dames:)

Wees een boom die vruchtdraagt,

drink het levend water.

 

Juich voor onze Koning. Want Hij is verrezen! Hij is opgestaan! Voor wie juichen we? Voor onze God die ons lief heeft. We juichen tot eer van onze God. Het is misschien goed om te weten waarvoor je juicht. Of waarvoor je zingt. Je zingt namelijk niet om te zingen of je juicht niet om te juichen, maar je zingt en juicht tot eer van onze God. Tenminste, ik hoop dat je dat doet.

 

We zingen voor onze God. Onze God die ons lief heeft. Gods liefde is de grootste liefde die er is. Ik kan geen grotere liefde bedenken dan Jezus. Welke vriend heeft er zoveel over voor Zijn vrienden als Jezus? Ik denk niet één. Jezus had er namelijk alles voor over. In Zijn liefde zal Hij ook jou echt niet vergeten. Als Zijn liefde de schepping bedekt, als Zijn liefde mensen geneest, herstelt, hoe kan Hij dan jou vergeten? Jij bent Zijn kroon op de schepping.

 

Wees in de liefde van God als een boom die vrucht voortdraagt. Gods liefde zal altijd iets in je opwekking waardoor je vrucht zal gaan dragen. Psalm 1 spreekt daar ook over: ‘Welzalig de man die niet wandelt op het pad van de goddelozen, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Hij zal als een plant zijn die vrucht voortdraagt’. Dat betekent dus dat als je niet wandelt op het pad van de goddelozen, en je vreugde vindt in de wet van God dat je dan als een boom zal zijn die vruchten voortbrengt. En hoe houd je dat vol? Door steeds weer te drinken van de Bron die levend water geeft. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom