Opwekking 174 - Juicht, want Jezus is Heer

 

Juicht, want Jezus is Heer,

kinderen Sions, verblijdt u ter ere

van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen

het leven weer geeft.

(Tegenstem dames:)

Wij juichen, tot eer

van onze God, die ons liefheeft.

Wij juichen, tot eer van onze God.

 

Liefde bedekt zijn schepping,

de bloemen, de vogels, het gras.

Zou Hij dan jou vergeten,

Jezus, die blinden genas, verrees.

(Tegenstem dames:)

Liefde is zijn schepping,

zou Hij jou vergeten.

 

Wees als een boom die vruchtdraagt,

ieder seizoen op zijn tijd.

Drink van het levend water,

Jezus, de bron voor altijd, verrees.

(Tegenstem dames:)

Wees een boom die vruchtdraagt,

drink het levend water.

 

Juich voor onze Koning. Want Hij is verrezen! Hij is opgestaan! Voor wie juichen we? Voor onze God die ons lief heeft. We juichen tot eer van onze God. Het is misschien goed om te weten waarvoor je juicht. Of waarvoor je zingt. Je zingt namelijk niet om te zingen of je juicht niet om te juichen, maar je zingt en juicht tot eer van onze God. Tenminste, ik hoop dat je dat doet.

 

We zingen voor onze God. Onze God die ons lief heeft. Gods liefde is de grootste liefde die er is. Ik kan geen grotere liefde bedenken dan Jezus. Welke vriend heeft er zoveel over voor Zijn vrienden als Jezus? Ik denk niet één. Jezus had er namelijk alles voor over. In Zijn liefde zal Hij ook jou echt niet vergeten. Als Zijn liefde de schepping bedekt, als Zijn liefde mensen geneest, herstelt, hoe kan Hij dan jou vergeten? Jij bent Zijn kroon op de schepping.

 

Wees in de liefde van God als een boom die vrucht voortdraagt. Gods liefde zal altijd iets in je opwekking waardoor je vrucht zal gaan dragen. Psalm 1 spreekt daar ook over: ‘Welzalig de man die niet wandelt op het pad van de goddelozen, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Hij zal als een plant zijn die vrucht voortdraagt’. Dat betekent dus dat als je niet wandelt op het pad van de goddelozen, en je vreugde vindt in de wet van God dat je dan als een boom zal zijn die vruchten voortbrengt. En hoe houd je dat vol? Door steeds weer te drinken van de Bron die levend water geeft. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom