Opwekking 573 - We zijn hier bij elkaar

 

We zijn hier bij elkaar
om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.

 
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!
 
Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom Zoon van God
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden
.

 
Het doel van het zingen van een lied is vaak om de Koning te ontmoeten. Als we samenkomen in een samenkomst dan is vaak het doel om de Koning te ontmoeten. En dat is denk ik goed. Het is goed om hierin God te ontmoeten. Dat het doel ervan is om God te ontmoeten. Want waarvoor zingen we dan? Of waarvoor komen we dan samen?
 
God welkom heten in ons midden. Misschien is dat voor sommigen apart. Maar misschien is het ook juist goed. God wil ook komen als wij Hem niet welkom heten. Maar hoe zou jij het vinden als je ergens bent en je bent niet welkom, of er wordt niets tegen je gezegd. Als je God welkom heet in je hart dan geef je Hem letterlijk alle ruimte om aan het werk te gaan.
God welkom heten in de samenkomst is mooi. Het is mooi als God welkom is en we Hem de ruimte geven om aan het werk te gaan. Het is mooi om God welkom te heten zodat we een ontmoeting hebben met de Koning.
 
God welkom heten kan door een lied. Door Hem de lof en alle eer te geven in ons lied. Maar ook in ons dagelijks leven is het belangrijk om God welkom te heten. Niet alleen in de samenkomsten wil God een ontmoeting met jou, maar ook in je dagelijks leven. In je werk, in de vrije tijd, daar waar jij Hem nodig hebt.
 
Is God welkom bij jou?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom