Opwekking 173 - Heilig is de Heer

 

Heilig is de Heer,
o heilig is de Here God.
Er is alleen gerechtigheid in U.
U weigerde elk compromis,
geen leugen werd in U gezien,
de heem'len zingen met ons tot uw eer.
 


Heilig, o heilig,
Hij's dezelfde gist'ren, nu en voor altijd.
Al was U aan de mens gelijk,
toch zondigde U niet,
heilig is uw naam.
 
Waardig is de Heer,
o waardig is de Here God.
Uw goedertierenheid is elke dag weer nieuw.
U hield zich aan gerechtigheid,
toch gaf U ons genade Heer,
de heem'len zingen met ons tot uw eer.
 
Waardig, o waardig enz
.

 
Dit lied gaat over een aantal eigenschappen van God. Gerechtigheid is hier het woord dat een aantal keer terug komt. God is een God waarvan gerechtigheid uitgaat. Er zal in God geen ongelijkheid zijn. God zal niet anders naar jou kijken dan naar mij. De leugen zal God nooit toelaten, in Hem werd geen leugen gezien. God zal ook geen compromis sluiten met een leugen want God is een God van gerechtigheid.
 
God is dezelfde voor altijd. God verandert niet. Toen Jezus naar de aarde kwam en mens werd, zondigde Hij niet. Hij bleef God, Hij bleef dezelfde als in de hemel maar dan aan de mens gelijk. God zal niet veranderen. Ook niet de gerechtigheid die van God uit gaat. Omdat Hij niet zondigde is Hij heilig. God is heilig, maar ook Zijn Naam. En die naam mogen we elke keer weer lof zingen.
 
Ook de genade van God is rechtvaardig. Jezus nam de straf op zich, maar de genade is voor iedereen. Iedereen mag de genade van Jezus aannemen. Jezus deed dit ook voor jou. Hij droeg de straf voor jou. En Zijn goedertierenheid, zijn goedheid is iedere dag weer nieuw. Elke dag geeft Hij weer nieuwe kansen en blijft Hij rechtvaardig. En daarom mogen we Hem ook alle lied toezingen. Waardig is Zijn Naam. Waardig omdat God niet veranderd, omdat Zijn goedheid er elke dag weer is en waardig omdat Hij zich houdt aan de gerechtigheid.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom