Opwekking 173 - Heilig is de Heer

 

Heilig is de Heer,
o heilig is de Here God.
Er is alleen gerechtigheid in U.
U weigerde elk compromis,
geen leugen werd in U gezien,
de heem'len zingen met ons tot uw eer.
 


Heilig, o heilig,
Hij's dezelfde gist'ren, nu en voor altijd.
Al was U aan de mens gelijk,
toch zondigde U niet,
heilig is uw naam.
 
Waardig is de Heer,
o waardig is de Here God.
Uw goedertierenheid is elke dag weer nieuw.
U hield zich aan gerechtigheid,
toch gaf U ons genade Heer,
de heem'len zingen met ons tot uw eer.
 
Waardig, o waardig enz
.

 
Dit lied gaat over een aantal eigenschappen van God. Gerechtigheid is hier het woord dat een aantal keer terug komt. God is een God waarvan gerechtigheid uitgaat. Er zal in God geen ongelijkheid zijn. God zal niet anders naar jou kijken dan naar mij. De leugen zal God nooit toelaten, in Hem werd geen leugen gezien. God zal ook geen compromis sluiten met een leugen want God is een God van gerechtigheid.
 
God is dezelfde voor altijd. God verandert niet. Toen Jezus naar de aarde kwam en mens werd, zondigde Hij niet. Hij bleef God, Hij bleef dezelfde als in de hemel maar dan aan de mens gelijk. God zal niet veranderen. Ook niet de gerechtigheid die van God uit gaat. Omdat Hij niet zondigde is Hij heilig. God is heilig, maar ook Zijn Naam. En die naam mogen we elke keer weer lof zingen.
 
Ook de genade van God is rechtvaardig. Jezus nam de straf op zich, maar de genade is voor iedereen. Iedereen mag de genade van Jezus aannemen. Jezus deed dit ook voor jou. Hij droeg de straf voor jou. En Zijn goedertierenheid, zijn goedheid is iedere dag weer nieuw. Elke dag geeft Hij weer nieuwe kansen en blijft Hij rechtvaardig. En daarom mogen we Hem ook alle lied toezingen. Waardig is Zijn Naam. Waardig omdat God niet veranderd, omdat Zijn goedheid er elke dag weer is en waardig omdat Hij zich houdt aan de gerechtigheid.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom