Opwekking 170 - Jezus, Jezus, Jezus

 

Jezus, Jezus, Jezus,

uw liefde raakte mij aan.

Jezus, Jezus, Jezus,

uw liefde raakte mij aan.

Wat gebeurt er als Jezus jou aanraakt met Zijn liefde? Dan kan het niet anders of je hele leven verandert. Op het moment dat Jezus Zacheüs uit de boom roept, juist op dat moment als Zacheüs uit die boom komt en Jezus toelaat in Zijn huis, dan gaat hij uitdelen van alles wat hij heeft. Hoe komt dat? Er is maar ene reden: Hij was een verachtte tollenaar en werd door iedereen met de nek aangekeken. Behalve door Jezus. Hij was wel gevlucht en in de boom gaan zitten zodat niemand hem kon zien, maar hij wel Jezus kon zien, maar als Jezus stopt en onderaan de boom staat, ziet hij hoeveel liefde Jezus heeft. Er is geen veroordeling, niets van dat alles, er is alleen liefde.

 

Als je Jezus in Zijn ogen kijkt en Zijn liefde ziet, dan verandert je hele leven. Dan steekt dat jouw hart aan en daardoor wordt Zijn liefde in jouw hart uitgestort. Jezus, Jezus, Jezus, Uw liefde heeft mij aangeraakt en daardoor is alles veranderd. Zo groot is het wonder van Jezus liefde voor jou. Neem eens even de tijd om je aan te laten raken door de liefde van Jezus, kijk Hem in Zijn ogen en besef dat Hij je niet veroordeelt, maar je aanneemt in Zijn liefde.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom