Opwekking 170 - Jezus, Jezus, Jezus

 

Jezus, Jezus, Jezus,

uw liefde raakte mij aan.

Jezus, Jezus, Jezus,

uw liefde raakte mij aan.

Wat gebeurt er als Jezus jou aanraakt met Zijn liefde? Dan kan het niet anders of je hele leven verandert. Op het moment dat Jezus Zacheüs uit de boom roept, juist op dat moment als Zacheüs uit die boom komt en Jezus toelaat in Zijn huis, dan gaat hij uitdelen van alles wat hij heeft. Hoe komt dat? Er is maar ene reden: Hij was een verachtte tollenaar en werd door iedereen met de nek aangekeken. Behalve door Jezus. Hij was wel gevlucht en in de boom gaan zitten zodat niemand hem kon zien, maar hij wel Jezus kon zien, maar als Jezus stopt en onderaan de boom staat, ziet hij hoeveel liefde Jezus heeft. Er is geen veroordeling, niets van dat alles, er is alleen liefde.

 

Als je Jezus in Zijn ogen kijkt en Zijn liefde ziet, dan verandert je hele leven. Dan steekt dat jouw hart aan en daardoor wordt Zijn liefde in jouw hart uitgestort. Jezus, Jezus, Jezus, Uw liefde heeft mij aangeraakt en daardoor is alles veranderd. Zo groot is het wonder van Jezus liefde voor jou. Neem eens even de tijd om je aan te laten raken door de liefde van Jezus, kijk Hem in Zijn ogen en besef dat Hij je niet veroordeelt, maar je aanneemt in Zijn liefde.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom