Opwekking 562 - U noemde mij bij mijn naam

 

U noemde mij bij mijn naam
Uw liefde raakte mij aan
nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen
door uw genade gekocht
vond ik de rust ik zocht
heel dicht bij
ben ik niet bang voor morgen


Jezus mijn Redder
U bent voor altijd mijn vriend
en door Uw liefde leer ik nu om te leven met U (2x)


U bent mijn schild en mijn kracht
en heel de licht in mijn nacht
U bent voor mij een Held die ik bewonder
U liefde beter dan mij
maak dat ik bij U wil zijn
heel dicht bij U
want U bent zo bijzonder.

 

Wie is Jezus voor jou? Dit lied beschrijft wie Jezus voor je kan zijn. Dit lied zegt ook: ‘U bent voor altijd mijn Vriend.’ Het mooie aan deze zin is dat dat ook andersom is. Jezus wil niets liever dan voor altijd je beste Vriend zijn. Een Vriend zoals er geen een is. In Johannes 15:15 zegt Jezus: ‘Ik noem u niet meer mijn slaven, maar Ik noem u Mijn vrienden’.  We mogen een relatie met Jezus aan gaan. We hoeven Jezus dus niet op afstand te zien f te houden, maar Hij wil onze vriend zijn. 

 

In de vriendschap met Jezus zal er liefde zijn. Liefde die ons aanraakt, die ons overspoeld en ons verandert. In Zefanja 3:17 staat: ‘In Zijn liefde zal Hij zwijgen over je fouten, en zal Hij zich verheugen over je met blijdschap.’ Dat is wat liefde doet, dat is wat de liefde van Jezus doet. Hij houdt zoveel van je dat Hij niet kijkt naar je fouten, maar Hij verheugt Zich over jou met blijdschap. Hij kijkt naar je vol met blijdschap. 

 

Wie is Jezus voor jou? Durf je te geloven dat Hij zo naar je kijkt? Het is goed om te beseffen dat Jezus ook zo naar je kijkt. Daarnaast is het goed om ook te beseffen wie Hij voor jou is en dat uit te spreken naar God. Laat je hart maar zien aan Hem en laat Hem tot je hart spreken. Laat Zijn liefde je aanraken zodat je in die liefde met Hem kan leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom