Opwekking 158 - Gij zijt mijn God, U zal ik loven

 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
uw grote naam zal ik verhogen.
Looft de Heer, want Hij is groot
en Hij is goed, en zijn goedheid
bestaat tot in eeuwigheid.


Omdat U mijn God bent, daarom zal ik U loven. Dat zegt Psalm 118. Mooi is het om alleen al om het feit dat God jouw God is, Hem te loven. Er zijn zoveel redenen om God te loven, maar dat God onze God wil zijn, dat is een grote reden om Hem te loven. Waarom zouden we namelijk God loven als Hij onze God niet is? God is een persoonlijke God en Hij wil Zijn Naam aan je bekend maken.

 

Waarom zouden we God nog meer loven? Omdat Hij groot en goed is. Maar daar stopt het niet bij. God is goed en zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. Zijn goedheid stopt dus nooit. Misschien ervaar je in je leven niet dat God goed is. Waar blijft de goedheid van God dan, kun je je afvragen. Ik weet niet in welke situatie je zit, maar wel weet ik dat God altijd goed is omdat Hij weet waar je door heen gaat omdat Hij het zelf mee gemaakt heeft toen Hij de lijdensweg ging. Toen heeft Hij jouw situatie gezien. Hij weet ervan. Daarnaast is het goed om te kijken welke zegeningen je wel hebt. Tel die dan maar.

 

Daarnaast zien we Gods goedheid ook in het feit dat Hij onze Redder wil zijn door Jezus, dat Hij de moeite heeft genomen om de relatie te herstellen tussen Hem en jou, dat Jezus de straf op zich heeft genomen. Dat is ook de goedheid van God. En die mogen we steeds weer blijven zien. En die goedheid zal nooit stoppen. Gods goedheid duurt voor eeuwig. Hij wil je steeds het goede blijven geven. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom