Opwekking 155 - Hij is de Almachtige

 

Hij is de Almachtige,
Hij is de Waarachtige,
Hij is alles in al,
Die was, Die is en komen zal..
.


God, Die is, Die was en Die komen zal. God was er in het verleden, is er in het heden en is er in de toekomst. God is er altijd. Hij is het begin en het einde staat in Openbaring 1:8. Dat betekent dus dat er geen moment is dat God er niet is. God is het begin en het einde, Hij was, is en zal komen, en daarmee is Hij ook alles in al. God is meer dan wij kunnen beseffen. Hij is eeuwig!

 

Als God het begin en het einde is, en als Hij er altijd is, dan is dat ook zo in dit leven. God was er in het begin van jouw leven, maar Hij zal er ook altijd blijven. God zal ons nooit in de steek laten. Want als God in de Bijbel zegt dat Hij de Eerste en de Laatste is, het Begin en het Einde, dan mogen we geloven dat dat zo is. 

 

Maar God is er dan ook geweest in het verleden. In alles wat je mee gemaakt hebt, was Hij er. Misschien zie je dat niet zo, of heb je dat niet ervaren. Ga dan vandaag eens op zoek waar God was op die momenten. Ook als dat verleden misschien heel traumatisch is geweest, vraag dan eens aan God, waar Hij op die momenten was. En als je God wel gezien hebt in het verleden, dank Hem voor die momenten en blijf ook steeds kijken naar momenten waarin je God ziet. 

 

Als God er in het heden en verleden is, dan is Hij er ook in de toekomst. Wij weten niet wat voor ons ligt, maar God weet dat wel. De toekomst mogen we in Zijn handen leggen. Hij wil ons leiden en God wil er ook in de toekomst voor ons zijn. Hij is, was en zal komen. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom