Opwekking 155 - Hij is de Almachtige

 

Hij is de Almachtige,
Hij is de Waarachtige,
Hij is alles in al,
Die was, Die is en komen zal..
.


God, Die is, Die was en Die komen zal. God was er in het verleden, is er in het heden en is er in de toekomst. God is er altijd. Hij is het begin en het einde staat in Openbaring 1:8. Dat betekent dus dat er geen moment is dat God er niet is. God is het begin en het einde, Hij was, is en zal komen, en daarmee is Hij ook alles in al. God is meer dan wij kunnen beseffen. Hij is eeuwig!

 

Als God het begin en het einde is, en als Hij er altijd is, dan is dat ook zo in dit leven. God was er in het begin van jouw leven, maar Hij zal er ook altijd blijven. God zal ons nooit in de steek laten. Want als God in de Bijbel zegt dat Hij de Eerste en de Laatste is, het Begin en het Einde, dan mogen we geloven dat dat zo is. 

 

Maar God is er dan ook geweest in het verleden. In alles wat je mee gemaakt hebt, was Hij er. Misschien zie je dat niet zo, of heb je dat niet ervaren. Ga dan vandaag eens op zoek waar God was op die momenten. Ook als dat verleden misschien heel traumatisch is geweest, vraag dan eens aan God, waar Hij op die momenten was. En als je God wel gezien hebt in het verleden, dank Hem voor die momenten en blijf ook steeds kijken naar momenten waarin je God ziet. 

 

Als God er in het heden en verleden is, dan is Hij er ook in de toekomst. Wij weten niet wat voor ons ligt, maar God weet dat wel. De toekomst mogen we in Zijn handen leggen. Hij wil ons leiden en God wil er ook in de toekomst voor ons zijn. Hij is, was en zal komen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom