Opwekking 150 - Ik hou van U en 'k verhef mijn stem

 

Ik hou van U en 'k verhef mijn stem
en prijs uw naam.
O mijn ziel, wees blij.
Schep vreugde, Heer in wat U hoort,
laat mij zijn een lofgezang voor U.


I love You, Lord and I lift my voice
to worship You.
O my soul, rejoice.
Take joy, my King in what You hear,
let me be a sweet, sweet sound in Your ear
.


Ik hou van U! Zeg dat eens zachtjes tegen God, je Vader! Zeg eens zachtjes tegen Jezus: "Ik hou van U!" Gewoon, doe dat eens en doe dat eens heel regelmatig! Vertel God eens hoeveel je van Hem houdt! En laat dit zachtjes uitspreken eens langzaam overgaan tot het verheffen van je stem, net zo lang totdat het een lofzang wordt voor God!

 

En als je dan nog vreugde in je ziel mis en het blijft bij woorden, doe dan gewoon eens wat hier staat: Spreek je ziel aan, net zoals ook David vaak deed, en zeg tegen je ziel dat deze blij moet zijn! Laat je hele leven, in woorden en daden, een lofzang zijn voor God! Zoveel lof, dat God vreugde zal scheppen in wat Hij je hoort zeggen. En dat begint door het zachtjes uit te spreken en de kracht van deze woorden tot op je ziel te laten doorklinken. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom