Opwekkign 146 - Immanuël, Immanuël

 

Immanuel, Immanuel,
zijn naam zal zijn Immanuel,
God met ons, getoond aan ons,
zijn naam zal zijn, Immanuel.


Emmanuel, Emmanuel,
His name is called Emmanuel,
God with us, revealed to us,
His name is called Emmanuel
.


Een van de mooiste dingen die God ons gaf is dat Jezus de naam Immanuel mee krijgt. ‘God met ons’. Dit laat zien dat God ons meer gaf dan onze redding door Jezus. Naast onze redding door Jezus geeft God Zijn nabijheid met ons mee. We mogen weten dat God met ons mee gaat en dat wij niet alleen zijn. Het is daarnaast ook een belofte die God heeft. Kijk maar naar Jesaja 7:14. Daar gaat het over Achab. God zegt zelf tegen Achab dat Hij om een teken mag vragen. Achab wil dit niet en dan zegt God:  ‘Daarom zal de Heere u zelf een teken geven, zie een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en Zijn Naam Immanuel geven’. Hier zie je dat God het ons zelf geeft en dat we er op mogen vertrouwen dat God met ons mee gaat. We mogen er ook om vragen om ‘God met ons’. God heeft het zelf beloofd dat Hij Immanuel zal geven. 

 

God heeft aan ons getoond dat Hij met ons is. Hij heeft ons laten zien dat Hij bij ons is door Zijn Geest te geven. Door Zijn Geest is Hij altijd bij ons en hebben wij een raadgever bij ons. Waar we ook heen gaan, de Heilige Geest is bij ons. God is ook altijd bij ons door De redding die Jezus gaf. We zijn Zijn kind geworden en God de Vader wil voor ons zorgen. 
Onze God is nog zoveel meer, onze God laat ons nooit in de steek. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom