Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien

 

U maakte mij tot een ander mens,
gaf aan mij een nieuw leven.
Ik ging kapot maar U heelde mij,
U heeft mij hoop gegeven.


Refrein:
U bent de Heer die ik dien.
Eens was ik blind, nu kan ik zien.
Zing halleluja, juich voor de Heer.
U heb ik lief, (3x)
Jezus, U heb ik lief .

 

Leer mij het lied dat ik zingen kan
met de engelen samen.
Tot in de eeuwigheid zing ik dan,
prijs ik uw grote naam, want

 

Refrein

 

Heer, toets mijn hart
en was mijn leven schoon.
Dan kan ik U aanbidden
en juichen voor uw troon
.


Je bent niet meer die je was. Toen je wederom geboren werd, maakte God je tot een ander mens! Je kreeg nieuw leven, maar je veranderde ook. God begon Zijn herstelplan in jouw leven! God begon te werken, door Zijn Geest in jou! Je hebt een leven vol hoop en toekomst gekregen. Je was blind, je zag niet hoe het allemaal in elkaar zat in het geestelijke leven, maar nu kan je zien. Wat een totale omkeer is dat in je leven.

 

Als je dit bedenkt, dan ga je toch vanzelf zingen voor de Heer? Dan is het toch helemaal logisch dat je juicht voor God? Dan word je toch ook gewoon een 'halleulja-mens'? Je zingt dan ineens samen met de engelen in de hemel het eeuwig halleluja voor God!

 

En als het dan gaat om je leven hier op aarde? Dan blijf je bidden of de Heer je hart wil blijven toetsen, maar ook telkens alles wat misgaat, wil schoonmaken in je hart. Dan sta je telkens rein voor Hem, dan kun je Hem doorlopend aanbidden.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom