Opwekking 543 - U bent de Heer die ik dien

 

U maakte mij tot een ander mens,
gaf aan mij een nieuw leven.
Ik ging kapot maar U heelde mij,
U heeft mij hoop gegeven.


Refrein:
U bent de Heer die ik dien.
Eens was ik blind, nu kan ik zien.
Zing halleluja, juich voor de Heer.
U heb ik lief, (3x)
Jezus, U heb ik lief .

 

Leer mij het lied dat ik zingen kan
met de engelen samen.
Tot in de eeuwigheid zing ik dan,
prijs ik uw grote naam, want

 

Refrein

 

Heer, toets mijn hart
en was mijn leven schoon.
Dan kan ik U aanbidden
en juichen voor uw troon
.


Je bent niet meer die je was. Toen je wederom geboren werd, maakte God je tot een ander mens! Je kreeg nieuw leven, maar je veranderde ook. God begon Zijn herstelplan in jouw leven! God begon te werken, door Zijn Geest in jou! Je hebt een leven vol hoop en toekomst gekregen. Je was blind, je zag niet hoe het allemaal in elkaar zat in het geestelijke leven, maar nu kan je zien. Wat een totale omkeer is dat in je leven.

 

Als je dit bedenkt, dan ga je toch vanzelf zingen voor de Heer? Dan is het toch helemaal logisch dat je juicht voor God? Dan word je toch ook gewoon een 'halleulja-mens'? Je zingt dan ineens samen met de engelen in de hemel het eeuwig halleluja voor God!

 

En als het dan gaat om je leven hier op aarde? Dan blijf je bidden of de Heer je hart wil blijven toetsen, maar ook telkens alles wat misgaat, wil schoonmaken in je hart. Dan sta je telkens rein voor Hem, dan kun je Hem doorlopend aanbidden.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom