Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt

 

Almachtig God die mij bevrijdt, 
mijn schuilplaats en mijn toevluchtsoord. 
Geen naam is zoals Jezus' naam, 
geen macht weerstaat uw kracht, Heer.
Mijn voeten staan op deze rots; 
daardoor ben ik onwankelbaar. 
Ik vestig al mijn hoop op U, 
mijn Heer en mijn Verlosser. 

Uw lof zal op mijn lippen zijn, 
Uw Woord staat in mijn hart gegrift 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
ik zal U prijzen, Heer. 

 

U vult mijn leven met geluk, 
ja, ik verheug mij steeds in U 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
ik zal U prijzen, Heer. 

 

Al ben ik zwak, U maakt mij sterk. 
Lijk ik arm, door U ben ik rijk, 
want in de kracht van Jezus' naam 
is alles mogelijk! 
Alles is mogelijk. (3x)


Dit lied laat zien wie Jezus is. Het laat zien wie Jezus voor ons wil zijn. Jezus is onze schuilplaats, ons toevluchtsoord. Daar, bij Jezus is het veilig. We zijn veilig als we Hem aanvaard hebben. Tegelijk is Jezus onze Rots. Een rots is van nature sterk en eigenlijk onwankelbaar. Jezus is ook als een Rots voor ons. Een Rots die onwankelbaar is, een rots die stabiel is. Het is een Rots waar we op mogen bouwen. God zet onze voeten op een Rots. Ik denk dat Hij dat niet zomaar doet. Doordat onze voeten op de Rots staan, hebben wij vaste grond onder onze voeten, kunnen we dat doen wat God van ons vraag. We hebben dan zekerheid. Door de Rots is er hoop. Kunnen we hoop houden als het lastig is want God is onze Rots en daarom staan en zijn wij veilig. Daar mogen we op vertrouwen.


Als wij zwak zijn, dan nog zijn wij sterk door God. Als wij zwak zijn, dan nog staan wij op een sterke, onwankelbare berg. In God zijn we sterk, zij wij rijk. Door de genade van God, door Jezus’ werk, door de kracht van de Naam van Jezus! 

Wij mogen geloven dat alles mogelijk is. Misschien vraag je je af hoe dat kan. Het antwoord is dit: Door Jezus’ offer is er kracht in de Naam van Jezus. Op die Naam mogen wij pleiten en dat maakt alles mogelijk. 

 

Laten we God loven met alles wat in ons is. Laten we Hem loven met dit lied. God geeft ons vreugde en wil ons leven vullen met geluk!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom