Opwekking 541 - Almachtig God Die mij bevrijdt

 

Almachtig God die mij bevrijdt, 
mijn schuilplaats en mijn toevluchtsoord. 
Geen naam is zoals Jezus' naam, 
geen macht weerstaat uw kracht, Heer.
Mijn voeten staan op deze rots; 
daardoor ben ik onwankelbaar. 
Ik vestig al mijn hoop op U, 
mijn Heer en mijn Verlosser. 

Uw lof zal op mijn lippen zijn, 
Uw Woord staat in mijn hart gegrift 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
ik zal U prijzen, Heer. 

 

U vult mijn leven met geluk, 
ja, ik verheug mij steeds in U 
en ik aanbid U met een nieuw lied; 
ik zal U prijzen, Heer. 

 

Al ben ik zwak, U maakt mij sterk. 
Lijk ik arm, door U ben ik rijk, 
want in de kracht van Jezus' naam 
is alles mogelijk! 
Alles is mogelijk. (3x)


Dit lied laat zien wie Jezus is. Het laat zien wie Jezus voor ons wil zijn. Jezus is onze schuilplaats, ons toevluchtsoord. Daar, bij Jezus is het veilig. We zijn veilig als we Hem aanvaard hebben. Tegelijk is Jezus onze Rots. Een rots is van nature sterk en eigenlijk onwankelbaar. Jezus is ook als een Rots voor ons. Een Rots die onwankelbaar is, een rots die stabiel is. Het is een Rots waar we op mogen bouwen. God zet onze voeten op een Rots. Ik denk dat Hij dat niet zomaar doet. Doordat onze voeten op de Rots staan, hebben wij vaste grond onder onze voeten, kunnen we dat doen wat God van ons vraag. We hebben dan zekerheid. Door de Rots is er hoop. Kunnen we hoop houden als het lastig is want God is onze Rots en daarom staan en zijn wij veilig. Daar mogen we op vertrouwen.


Als wij zwak zijn, dan nog zijn wij sterk door God. Als wij zwak zijn, dan nog staan wij op een sterke, onwankelbare berg. In God zijn we sterk, zij wij rijk. Door de genade van God, door Jezus’ werk, door de kracht van de Naam van Jezus! 

Wij mogen geloven dat alles mogelijk is. Misschien vraag je je af hoe dat kan. Het antwoord is dit: Door Jezus’ offer is er kracht in de Naam van Jezus. Op die Naam mogen wij pleiten en dat maakt alles mogelijk. 

 

Laten we God loven met alles wat in ons is. Laten we Hem loven met dit lied. God geeft ons vreugde en wil ons leven vullen met geluk!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom