Opwekking 141 - He is the King of kings

 

He is the King of kings.
He is the Lord of lords.
His name is Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus,
o, He is the Lord!


Hij is de Zoon van God.
Hij is de Heer der heren.
Zijn naam is Jezus,
Jezus, Jezus, Jezus,
o, Hij is mijn Heer!


Sommige liederen zijn vertaald en hoe vaker je er op let, hoe meer je merkt dat vertalingen meestal zwakker worden. De Engelse versie van dit lied begint namelijk heel anders. Natuurlijk is het mooi om te beginnen met 'Hij is de Zoon van God', maar in het lied klopt het dan toch niet echt. Het gaat in dit lied namelijk niet in de eerste plaats over dat Jezus de Zoon van God is, maar het gaat over Zijn heerschappij.

 

Het gaat over de macht en autoriteit van Jezus. Hij is de Koning van de koningen en de Heer van de heren. Daar gaat het om als we dit lied zingen. Jezus is de Allergrootste, Hij overtreft elke koning en elke heer! Niets is groter dan Hij. Daar gaat het vandaag om als we dit lied zingen. En uiteindelijk is de Koning van de koningen en de Heer van de heren, ook mijn Heer! Ik ben van Hem en Hij van mij!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom