Opwekking 134 - De Heer is mijn Licht

 

De Heer is mijn licht
Mijn burcht en mijn redder
Voor wie zou ik vrezen

 

De Heer is mijn kracht
de kracht van mijn leven
voor wie dan zou ik nog vrezen
De Heer is mijn licht
Mijn burcht en mijn redder
Voor wie zou ik vrezen


Als de Heer je licht is, voor wie heb je dan nog te vrezen? Als God je burcht en Redder is, waar zou je angst voor hebben? Als de Heer je kracht is, hoef je geen angst meer te hebben.

 

Daar gaat dit lied over. Psalm 27:1 schrijft hier ook over. Daar staat: ‘Als God je levenskracht is, voor wie zou je dan vrezen?’ Als God is waardoor en waarvoor je leeft, als je uit God je diepste kracht haalt en Hij is jouw levenskracht, dan mag je er zeker van zijn dat je niet hoeft te vrezen, niet bang hoeft te zijn. Je mag je veilig weten bij God. En natuurlijk mag je bang zijn. Dat is een emotie. Maar het gaat er hier om dat je je veilig mag weten bij God en mag schuilen in Zijn Burcht. Het gaat er hier ook om dat je niet meer bang  hoeft te zijn voor de aanvallen van de duivel, want God beschermd je. Natuurlijk kun je daar mee te maken krijgen, maar uiteindelijk mag je al je kracht putten uit God. Je mag je angst bij God neerleggen. Hij wil je beschermen en Zijn kracht aan je geven. Hij wil als een licht voor je zijn, als een burcht, als een Redder. Het is goed om psalm 27 helemaal door te lezen. Daarin komt ook naar voren dat God je beschermd. Er staat zelfs dat God je hoger op een rots zet, dat je mag wonen in Zijn huis om Zijn liefelijkheid te aanschouwen. En mag schuilen in Zijn hut in de dagen van onheil.

 

Laat God je licht en je kracht wezen. Deze dag en alle dagen die er nog gaan komen. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom