Opwekking 118 - Vader, maak ons één

 

Vader, maak ons één.
Vader, maak ons één,
opdat de wereld weet,
dat Gij zond Uw Zoon.
Vader maak ons één.


Wil jij één zijn met alle andere gelovigen? Dat is het eerste dat in dit lied naar voren komt. Jezus zegt het Zelf ook in het Evangelie van Johannes. Onze onderlinge eenheid, daarin ziet de wereld als het goed is de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Want eenheid maakt duidelijk dat we ondanks onze verschillen, wel ons fundament in Jezus Christus hebben. En eenheid is een opdracht maar ook soms een opgave. Want wij zijn geniegd om naar de verschillen te kijken en daardoor iedereen in een bepaald hokje te stoppen. Maar in Christus zijn we één!

 

Maar er zit in dit lied nog een andere eenheid. De eenheid tussen ons en de Vader. Of misschien beter gezegd, de eenheid met Christus. Als we één zijn met Jezus, dan zullen we ook steeds meer op Jezus gaan lijken. En hoe meer wij één zijn met Hem, hoe meer de wereld ook zal zien wie Jezus is. Laat dit lied ook je gebed zijn om steeds meer eenheid met God, zodat God steeds meer alles in je zal worden en je dat uit zult delen in deze wereld.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom