Opwekking 118 - Vader, maak ons één

 

Vader, maak ons één.
Vader, maak ons één,
opdat de wereld weet,
dat Gij zond Uw Zoon.
Vader maak ons één.


Wil jij één zijn met alle andere gelovigen? Dat is het eerste dat in dit lied naar voren komt. Jezus zegt het Zelf ook in het Evangelie van Johannes. Onze onderlinge eenheid, daarin ziet de wereld als het goed is de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Want eenheid maakt duidelijk dat we ondanks onze verschillen, wel ons fundament in Jezus Christus hebben. En eenheid is een opdracht maar ook soms een opgave. Want wij zijn geniegd om naar de verschillen te kijken en daardoor iedereen in een bepaald hokje te stoppen. Maar in Christus zijn we één!

 

Maar er zit in dit lied nog een andere eenheid. De eenheid tussen ons en de Vader. Of misschien beter gezegd, de eenheid met Christus. Als we één zijn met Jezus, dan zullen we ook steeds meer op Jezus gaan lijken. En hoe meer wij één zijn met Hem, hoe meer de wereld ook zal zien wie Jezus is. Laat dit lied ook je gebed zijn om steeds meer eenheid met God, zodat God steeds meer alles in je zal worden en je dat uit zult delen in deze wereld.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom