Opwekking 514 - I went to the enemy's camp

 

I went to the enemy's camp
and I took back what he stole from me,
took back what he stole from me,
took back what he stole from me.
I went to the enemy's camp
and I took back what he stole from me;
he's under my feet;
he's under my feet;
he's under my feet;
he's under my feet;
he's under my feet;
he's under my feet;
satan is under my feet.


I love it! Wat een heerlijk overwinningslied. We gaan naar het kamp van de vijand en we roven terug wat hij heeft gestolen. En de vijand, satan, Hij is onder mijn voet! Hij is door Jezus overwonnen en wij overwinnen hem in Zijn Naam! En wat heeft hij gestolen? Welke vrijheid ben jij kwijtgeraakt in je leven waardoor satan ruimte heeft gekregen in je leven? Is het angst, die je leven beheerst? Is het je zelfvertrouwen, nadat je vaak bent afgewezen? Is het de liefde voor jezelf, omdat je zovaak hoorde dat jij niet deugde? Het zijn allemaal manieren waardoor satan heeft geroofd in je leven.

 

Misschien is je vrede geroofd omdat mensen je iets hebben aangedaan en wrok en boosheid zijn gaan vasthaken in je leven. Maar weet dan dat de vijand al overwonnen is, wij hebben de autoriteit gekregen om elk gebied terug te roven. Jij mag in Jezus naam het negatieve afleggen en er afstand van doen en satan vertellen dat wij het grondgebied moet teruggeven en daarmee ook het geroofde gebied.

 

We gaan naar het kamp van de vijand en we roven terug wat hij van ons heeft geroofd en wij zetten onze voeten op de vijand en overwinnen hem om een overwinnend leven te leiden in de Naam van Jezus. Satan heeft geen recht op wat hij heeft gestolen, daarom eisen we het terug. Of het nu je vrede is, of het nu je leven is, of het nu je aanvaarding is, we nemen het weer terug omdat Jezus onze Overwinnaar is!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom