Opwekking 508 - God is zo groot, oneindig groot

 

God is zo groot, oneindig groot.
 
Hij gaf ons de wind, de zee en het zand,
de zon en de bloemen, de sneeuw op het land.
Van 's morgens tot 's avonds, het hele jaar door
verkondigt de schepping in koor:

 
Wat God aan ons geeft is nieuw elke dag;
van mooie zonsopgang, tot heldere nacht.
De dauw in de morgen, het daglicht breekt door;
zing mee met de schepping in koor!
 
Voor kleuren en klanken, voor dans en muziek;
wij willen Hem danken voor al wat Hij schiep.
Wij zingen:
God is zo groot, oneindig groot.


God is zo groot, oneindig groot! Gods grootheid kun je zien. Je kunt het zien door de Bijbel heen, door preken, door wonderen, maar Gods grootheid kun je ook goed zien in de natuur. Juist de natuur spreekt van Gods grootheid. Van Zijn grote daden. Kijk een om je heen wat je ziet. Het is som overweldigend als je beseft dat God dit alles gemaakt heeft. Het is zo machtig mooi. Het verkondigd Gods grootheid. 

 

Natuur op zich is mooi. Het bijzondere aan de natuur is dat de natuur elkaar helpt. Alles in de natuur sluit op elkaar aan, het ene kan niet zonder het andere. Dat was al bij de schepping, de ene dag, kon niet zonder de vorige dag. Wij kwamen er pas, toen alles klaar was. Bomen hebben wij nodig voor de zuurstof, de seizoenen voor alles wat er groeit op het land, de wind, de regen en de zon zorgt ervoor dat alles blijft groeien. Het is bijzonder dat alles zo goed op elkaar aansluit. Het roept allemaal uit naar Gods almacht, naar Gods grootheid. 

 

Elke nieuwe dag wordt aan ons gegeven. In elke nieuwe dag mogen wij God er voor eren. Sta vandaag eens stil bij Gods almacht en grootheid en besef hoe bijzonder God alles gemaakt heeft. De natuur getuigd van Gods majesteit. Kijk om je heen en zie wat God gemaakt heeft. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom