Opwekking 104 - Weet je wel, o christen

 

Weet je wel, o christen,
dat j'een boodschap bent te voet.
Weet je wel, o christen,
dat j'een boodschap bent te voet.
't Is naar Jezus' wensen dat
het nieuws naar and'ren moet.
Dus geef het, en leef het,
een boodschap te voet.
Dus ken het, en ben het,
dus waag het en draag het.
Geef het en leef het,
en ken het en ben het,
en waag het en draag het,
een boodschap te voet
.


Weet je het wel? Weet je dat jij een boodschap te voet bent? Je bent op deze aarde niet om zomaar wat te leven, maar God heeft je voeten gegeven om op plaatsen te komen waar je het Evangelie van Jezus mag brengen. Dat is een heel bijzonder doel. Wij leven nooit zonder deze boodschap. Tenminste, dat zou de bedoeling moeten zijn, maar dat valt wel eens tegen. Dat betekent natuurlijk niet dat je altijd loopt te evangeliseren. Dat betekent echt niet dat je in de trein een hele coupé moet bekeren, maar het betekent wel dat jij het bent, waardoor het Evangelie zichtbaar wordt.

 

Dat zal de ene keer met woorden zijn, de andere keer juist door je zwijgen, en een volgende keer door wat je met je handen doet, maar wees de boodschap van het Evangelie in je hele houding. Het nieuw van het Evangelie is 'Breaking News', de hele wereld moet het weten, maar dan moeten wij het wel uitleven, dan moeten wij het wel kennen en wagen. 

 

Durf jij het avontuur met God aan te gaan, zodat jij een middel mag zijn om de boodschap door te geven op elke plaats waar je voeten je brengen. Leef het Evangelie en deel het uit.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom