Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh

 

Kadosh, kadosh, kadosh.
Kadosh, kadosh, kadosh.
Adonai Elohim, tz' vaoth,
Adonai Elohim, tz' vaoth.

Asher hayah v' hoveh v' yavo!
Asher hayah v' hoveh v' yavo!


Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig
is de Heer onze God,
de Almachtige,
is de Heer onze God,
de Almachtige,

die was en die is
en die komen zal,
die was en die is
en die komen zal.
die was en die is
en die komen zal,
die was en die is
en die komen zal.

 

Heilig is God, Almachtig is God. Almachtig omdat Hij was en is en komen zal. Dat betekent dat God niet veranderd. God was… Hij is… en Hij zal komen. God blijft dezelfde. Dezelfde God die was en is, komt ook terug. God is altijd heilig geweest, Hij is altijd almachtig geweest, God blijft God in welke situatie dan ook. Hij veranderd niet.

 

In dit lied wordt gezongen dat God heilig is. Heilig betekent eigenlijk glorierijk. God is vol glorie. Letterlijk vertaald betekent het 'afgezonderd' en dan is het in dit opzicht dat Hij afgezonderd is in glorie en heerlijkheid. Hij is een onaanraakbaar, onaantastbaar en glorierijk. Dat is wat heilig is. En tegelijk is God ook almachtig. Hij heeft alle macht, Hij heeft de macht om ons te veranderen, om in te grijpen, om te voorzien, om ons leven te leiden. Heilig en Almachtig is God. En in Zijn almacht en heiligheid blijft Hij dezelfde. Openbaring 4:8 heeft het er ook over. Het is een stuk over hoe de hemel er uit ziet. Daarin komt naar voren dat wat er ook gebeurt, God regeert. Hij zit op de troon. De dingen lopen niet uit de hand. Hij is en blijft dezelfde.


God zal terug komen vol glorie en heiligheid. Hij zal bekleed zijn met heerlijkheid. Als Jezus terug komt dan zullen wij Hem zien, dan zullen wij buigen voor Hem. Hij is het waard om alle eer en heerlijkheid te ontvangen.

Heilig is onze God, almachtig is onze God. Onveranderlijk!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom