Opwekking 496 - Kadosh, kadosh, kadosh

 

Kadosh, kadosh, kadosh.
Kadosh, kadosh, kadosh.
Adonai Elohim, tz' vaoth,
Adonai Elohim, tz' vaoth.

Asher hayah v' hoveh v' yavo!
Asher hayah v' hoveh v' yavo!


Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig
is de Heer onze God,
de Almachtige,
is de Heer onze God,
de Almachtige,

die was en die is
en die komen zal,
die was en die is
en die komen zal.
die was en die is
en die komen zal,
die was en die is
en die komen zal.

 

Heilig is God, Almachtig is God. Almachtig omdat Hij was en is en komen zal. Dat betekent dat God niet veranderd. God was… Hij is… en Hij zal komen. God blijft dezelfde. Dezelfde God die was en is, komt ook terug. God is altijd heilig geweest, Hij is altijd almachtig geweest, God blijft God in welke situatie dan ook. Hij veranderd niet.

 

In dit lied wordt gezongen dat God heilig is. Heilig betekent eigenlijk glorierijk. God is vol glorie. Letterlijk vertaald betekent het 'afgezonderd' en dan is het in dit opzicht dat Hij afgezonderd is in glorie en heerlijkheid. Hij is een onaanraakbaar, onaantastbaar en glorierijk. Dat is wat heilig is. En tegelijk is God ook almachtig. Hij heeft alle macht, Hij heeft de macht om ons te veranderen, om in te grijpen, om te voorzien, om ons leven te leiden. Heilig en Almachtig is God. En in Zijn almacht en heiligheid blijft Hij dezelfde. Openbaring 4:8 heeft het er ook over. Het is een stuk over hoe de hemel er uit ziet. Daarin komt naar voren dat wat er ook gebeurt, God regeert. Hij zit op de troon. De dingen lopen niet uit de hand. Hij is en blijft dezelfde.


God zal terug komen vol glorie en heiligheid. Hij zal bekleed zijn met heerlijkheid. Als Jezus terug komt dan zullen wij Hem zien, dan zullen wij buigen voor Hem. Hij is het waard om alle eer en heerlijkheid te ontvangen.

Heilig is onze God, almachtig is onze God. Onveranderlijk!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom