Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent

 

Als j'een echte christen bent,
klap in de hand.
Als de Heer je heeft bevrijd,
klap in de hand.
Hef je ogen naar omhoog.
Houd je Heiland in het oog.
Als je reeds voor Jezus boog,
klap in de hand.


Refrein:
Klap in de hand, klap in de hand,
en verbreid de naam des Heren
door het land.
Klap in de hand, klap in de hand,
en verbreid de naam des Heren
door het land.

 

Mijn lied maakt groot de Heer.
Van Hem zing 'k telkens weer.
Een lied van vrijheid,
een lied van blijheid,
tot eer van Jezus' naam.
Halleluja.
Een lied van vrijheid,
een lied van blijheid,
tot eer van Jezus' naam.

 

Hef je hand op
als j' een godskind bent genaamd.
Sta nu op
als je je voor Jezus' woord niet schaamt.
Zet je dan weer rustig neer.
Groet je buurman deze keer.
Als je blij bent in de Heer,
klap in de hand.


Klap in je handen als… We zingen het wel vaker. Een lied waarin je kan klappen, dansen, springen enz. Het is goed om dat te doen om God te eren en te prijzen. Laten we dat vooral blijven doen. Maar ik denk dat het daar niet bij stopt. Het stopt niet bij het klappen voor God. Als God ons heeft bevrijd, als jij en christen bent, als jij een kind van de Vader bent dan mag je zeker klappen. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we ons oog houden op Jezus. Houd God in het oog. Zolang wij God in het oog houden, zolang wij naar Jezus blijven kijken, zijn wij verbonden met Hem. Als wij ons oog gericht houden op Jezus dan zien wij een Voorbeeld. Dan zien wij hoe wij moeten leven, wat God van ons vraagt. Dan zien wij Jezus die de weg voor ons klaarmaakt.

 

En terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus mogen wij iets doorgeven van wat God in ons leven heeft gedaan. Mogen wij laten zien wie God is. Al is het je buurman groeten zoals in dit lied staat. 

 

En laten wij ook blijven zingen van God. Zingen van Zijn liefde, een lied van vrijheid. We mogen klappen, juichen, zingen tot eer van God! Laat God merken dat je Hem wilt eren en prijzen. Hij is je lofprijs waard!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom