Opwekking 95 - Als j' een echte christen bent

 

Als j'een echte christen bent,
klap in de hand.
Als de Heer je heeft bevrijd,
klap in de hand.
Hef je ogen naar omhoog.
Houd je Heiland in het oog.
Als je reeds voor Jezus boog,
klap in de hand.


Refrein:
Klap in de hand, klap in de hand,
en verbreid de naam des Heren
door het land.
Klap in de hand, klap in de hand,
en verbreid de naam des Heren
door het land.

 

Mijn lied maakt groot de Heer.
Van Hem zing 'k telkens weer.
Een lied van vrijheid,
een lied van blijheid,
tot eer van Jezus' naam.
Halleluja.
Een lied van vrijheid,
een lied van blijheid,
tot eer van Jezus' naam.

 

Hef je hand op
als j' een godskind bent genaamd.
Sta nu op
als je je voor Jezus' woord niet schaamt.
Zet je dan weer rustig neer.
Groet je buurman deze keer.
Als je blij bent in de Heer,
klap in de hand.


Klap in je handen als… We zingen het wel vaker. Een lied waarin je kan klappen, dansen, springen enz. Het is goed om dat te doen om God te eren en te prijzen. Laten we dat vooral blijven doen. Maar ik denk dat het daar niet bij stopt. Het stopt niet bij het klappen voor God. Als God ons heeft bevrijd, als jij en christen bent, als jij een kind van de Vader bent dan mag je zeker klappen. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat we ons oog houden op Jezus. Houd God in het oog. Zolang wij God in het oog houden, zolang wij naar Jezus blijven kijken, zijn wij verbonden met Hem. Als wij ons oog gericht houden op Jezus dan zien wij een Voorbeeld. Dan zien wij hoe wij moeten leven, wat God van ons vraagt. Dan zien wij Jezus die de weg voor ons klaarmaakt.

 

En terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus mogen wij iets doorgeven van wat God in ons leven heeft gedaan. Mogen wij laten zien wie God is. Al is het je buurman groeten zoals in dit lied staat. 

 

En laten wij ook blijven zingen van God. Zingen van Zijn liefde, een lied van vrijheid. We mogen klappen, juichen, zingen tot eer van God! Laat God merken dat je Hem wilt eren en prijzen. Hij is je lofprijs waard!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom