Opwekking 493 - Jezus, wat een heerlijke Naam

 

Jezus, wat een heerlijke naam;
Mensenzoon, Zoon van God,
Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
al mijn schuld is weggedaan;
Jezus, wat een heerlijke naam.

 
Jezus, wat een heerlijke naam;
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
waarheid die mij sterk doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
 
Jezus, wat een heerlijke naam;
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,
held in de strijd.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
liefde die mij op doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
liefde die mij op doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
 
Jezus, wat een heerlijke naam
.


Wat een heerlijke Naam, wat een heerlijke Naam, de Naam van Jezus. Wat zit er veel in de Naam Jezus. De Naam Jezus brengt ons zoveel. Blijdschap, vrede, genade, hoop, en in de Naam van Jezus is al jouw schuld weg gedaan. Jezus' Naam brengt zekerheid, het is ene Rots waar wij op bouwen, Zijn Naam troost als wij lijden. Maar de Naam van Jezus bevrijd, vergeeft, reinigt ook. Wat een heerlijke Naam van onze God!

 

In de Naam van Jezus ligt kracht. Alle kracht dat wij nodig hebben, alle kracht dat wij krijgen komt uit Zijn Naam. Door de overwinning die Jezus behaalde aan het kruis. 


In de Naam van Jezus ligt vergeving klaar. Vergeving voor jou, voor mij, voor anderen. De Naam van Jezus brengt ons licht. Het licht in de duisternis.

 

Wat betekent de Naam van Jezus voor jou? Hoe zie jij Jezus? Vaak geef je benamingen aan Jezus zoals jij Hem ziet. Welke karaktereigenschappen heb jij van God gezien?
Ik denk dat hoe wij Jezus zien, dat wij dan ook een stukje van ons zelf zien. Wij zijn naar Zijn beeld gemaakt. En in God zijn wij één geworden met Jezus.

 

De Naam van Jezus is een heerlijke naam. De Naam boven alle namen. Het is de Naam die wonderen doet. De Naam waardoor er verandering komt, de Naam waarin wij zo geliefd zijn!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom