"Maar Sara ontkende het en zei: Ik heb niet gelachen; want zij was bevreesd. Maar Hij zei: Nee, u hebt wèl gelachen." (Genesis 18:15)

Plotseling staan er drie mannen bij Abraham voor de tent. Blijkbaar zijn het voor Abraham vreemde mannen en naar de gewoonte van de tijd laat hij Sara zo snel mogelijk wat te eten klaar maken voor deze mannen zodat ze even op adem kunnen komen voordat ze verdergaan. Het wordt niet helemaal duidelijk wie deze mannen precies zijn. Sommige vertalingen kiezen om de voornaamwoorden met een hoofdletter te schrijven, maar op het moment dat ze bij Abraham voor de tent staan, laat de Bijbel niet duidelijk zien dat één van deze drie mannen God Zelf zou zijn. Het is wel af te leiden uit het vervolg als het over de verwoesting van Sodom en Gomorra gaat dat dit een optie is. In ieder geval staan deze mannen met een boodschap bij Abraham voor de deur.

Het is duidelijk met welke boodschap ze komen, ze komen in de eerste plaats nog een keer aan Abraham vertellen dat hij echt een zoon zal gaan krijgen en deze keer krijgt hij er bijna de uitgerekende datum van Sara bij: Over een jaar zal degene die spreek bij Abraham terugkomen en dan zal hij een zoon hebben. Bij de vorige keren dat de HEERE hem dit vertelde heeft Sara daar niet veel van meegekregen, maar deze keer blijkt ze in de tent het gesprek te horen. En dan lacht ze in zichzelf.

Misschien denken wij al snel dat ze dit toch niet kan maken. Stel dat dit inderdaad God Zelf is die naar beneden is gekomen om deze boodschap op deze manier te brengen of een engel van God, dan kun je dit toch niet maken? Maar bedenk dat Sara niet kan weten wie deze mannen zijn. Ik heb ooit met een vrouw een gesprek gehad waarbij ik zeker wist dat ze een jaar later een kind zou hebben, terwijl de artsen haar verteld hadden dat dit niet kon. Ik durfde het niet te zeggen dat ik zeker wist dat het zou gebeuren.

Want wees eerlijk, het is toch ook belachelijk als je weet dat je geen kinderen kunt krijgen dat iemand zegt dat dit wel zal gebeuren? En zeker Sara, die bijna honderd jaar oud is. En op dat moment zegt de HEERE tegen Abraham: "Waarom heeft Sara gelachen, zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?" En dan slaat de schrik er bij Sara wel in. Ze gaat ontkennen en zegt het zo dat ze net niet liegt, want inderdaad echt hardop heeft ze niet gelachen, maar de HEERE kent haar hart.

Er is voor God niets te wonderlijk en misschien zullen wij ook niet openlijk lachen, maar als er zulke onmogelijk dingen zijn waarvan God zegt dat Hij er wel iets mee kan... Lachen dan misschien niet, maar geloven? Geloven wij echt in wonderen, of lijken we soms veel meer op Sara dan dat wij graag willen toegeven? God kent ons hart en ook ons ongeloof als het over onmogelijke dingen gaat. Maar een wonder is alleen een wonder als het om iets gaat dat menselijk niet kan.

Gebed: HEER, ik belijdt U dat mijn geloof soms zo klein is en dat ik soms niet kan geloven dat bij U alles mogelijk is. Leer mij geloven in Uw almacht, leer mij me uitstrekken naar de wonderen van Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu