Opwekking 93 - Jezus overwon de dood

 

Jezus overwon de dood,
o, glorie halleluja.
Hij 's gezeten op zijn troon;
geprezen zij zijn naam.
Spoedig komt Hij als mijn Heer,
o, glorie halleluja.
Eens zal ik Hem ontmoeten,
Hem als mijn Heer begroeten,
Jezus overwon de dood
.


Jezus overwon de dood. Daarvoor prijzen wij Hem! Jezus zit op de troon, als Koning. Hij overwon de dood, werd mens, bijna slaaf en Hij werd verhoogd tot Koning. Verhoogd omdat Hij de dood overwon. De dood is ontmaskerd en Jezus bracht leven er voor in de plaats. En daarvoor mogen wij Hem prijzen. Gods naam is geprezen, God wordt geprezen!

Door Zijn overwinning is Hij jouw Heer geworden, kan Hij jouw Heer worden en zul je Hem ontmoeten en je kunt Hem begroeten. Als Jezus terugkomt dan mag je Hem als jouw Heer begroeten. En Hij zal jouw begroeten als Zijn kind. Het zal een feest zijn om elkaar zo te mogen ontmoeten.


En nu mag je Jezus ook elke dag ontmoeten. Niet letterlijk zoals wij elkaar ontmoeten, maar ontmoeten door naar Hem te luisteren, door tijd met Hem te nemen, door de Bijbel te lezen. Jezus ziet uit naar een dagelijkse ontmoeting met jouw. Hij is jouw Heer, en Hij ziet er naar uit om Zijn kind te ontmoeten, met jou te praten. Op welke manier ontmoet jij God?

 

Halleluja, prijs God voor wat Jezus heeft gedaan, voor de relatie die jij met God aan mag en kan gaan. Hij overwon en komt als jouw Heer terug!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom