"Toen zei de Engel van de HEERE tegen haar: Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp u aan haar gezag." (Genesis 16:9)

Abram en Sarai waren het blijkbaar ook niet altijd helemaal met elkaar eens en hun reacties zijn ook niet altijd zoals het zo behoren te zijn. Dat blijkt tenminste wel uit dit hoofdstuk. Nadat Sarai de keus maakt om haar slavin aan Abram mee te geven naar bed, gaat het mis op het moment dat haar slavin zwanger wordt. Hager gaat haar verachten. En ja, waar ligt nu de schuld van deze zaak? Had Abram moeten optreden en in geloof moeten zeggen: "Ik wil geen kind van Hagar om mijn nageslacht geboren te laten worden, want God heeft beloofd..." Ja, dat had Abram moeten zeggen, maar Sarai heeft haar eigen keus gemaakt om Hagar aan Abram mee te geven. En wat hebben ze zich in de nesten gewerkt met hun eigen werken.

Sarai zegt tegen Abram dat hij verantwoordelijk is voor wat Hagar haar aandoet. Ze legt zonder al te veel omhaal van woorden de verantwoordelijkheid van haar eigen keus bij Abram neer. En ze gaat zover dat ze dit ook ziet als een strijdpunt tussen beiden, want de HEER moet maar oordelen tussen haar en Abram. En wat doet Abram? Hij legt het weer terug bij Sarai door te zeggen: "Doe jij maar met Hagar wat je wilt."

En dan blijkt wel dat Sarai niet de makkelijkste was en dat vergevingsgezindheid ver te zoeken was. Ze neemt op een barre manier wraak. Dat doen wij natuurlijk nooit... Toch? Als ons iets wordt aangedaan, dan accepteren we dat en blijven liefde geven. Ik denk dat wij in deze heel wat keren in ons leven op Sarai lijken. En het is genade als we dat zien en anders zijn gaan doen. Sarai maakt Hagar het leven zo zuur dat Hager er vandoor gaat.

En wat zit er dan een dubbele les in dit gedeelte, want God stuurt een engel naar Hagar toe en op het moment dat deze engel vraagt wat Hager in de woestijn doet, zegt ze: "Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai." Ja, er zitten natuurlijk wel twee kanten aan dit verhaal, want Hagar had Sarai ook het leven behoorlijk zuur gemaakt. En wat is de opdracht die de engel geeft? Hager moet teruggaan en haar onderwerpen aan Sarai. Dat had ze natuurlijk ook moeten doen toen ze wist dat ze zwanger was, maar ook nu ze vernederd wordt. Twee keer gaat het hier eigenlijk over onderwerpen: Op het moment dat zij iets had, dat Sarai niet had en nu ze het leven zuur gemaakt wordt.

Als wij van deze geschiedenis nu iets kunnen leren, dan is het wel dat wij ons aan elkaar onderwerpen. Zo deed Jezus het ook, Hij onderwierp Zich aan de ander en wilde nooit heersen. En natuurlijk was Sarai boven Hagar gesteld en daarin is duidelijk dat God dit gezag serieus neemt. Als het goed is heersten gelovigen niet over elkaar, dus in die zin geldt voor ons dat we ons aan elkaar onderwerpen. 

Gebed: Heer, leer mij om altijd en in alle omstandigheden altijd te dienen en mijzelf te onderwerpen. Leer mij Jezus te laten zien in mijn houding. Ik kies ervoor om mijzelf te onderwerpen, zodat Jezus in mij zichtbaar zal zijn.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu