Opwekking 89 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij

 

Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij,
dan keer ik nimmermeer terug.
Halleluja.
Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij,
dan keer ik nimmermeer terug.
Nee, nooit, nooit, nee, nooit,
dan keer ik nimmermeer terug.
Halleluja.
Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij,
dan keer ik nimmermeer terug.


‘Als ik mij herinner wat Hij voor mij deed, dan keer ik nooit meer terug.’ In dit lied komt heel erg naar voren om te beseffen voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. Te beseffen dat God de Vader Zijn Zoon zond voor ons. En als wij beseffen wat daar gebeurd is, dan keren we nooit meer terug. Mooi is dat. Mooi is het om aan God genoeg te hebben. Er is geen weg terug, je wilt niet meer terug want het cadeau wat God voor ons gaf is ontzagwekkend en we willen niet teug naar het oude leven, naar wat niet van God is, naar wat… En vul zelf maar in waar je niet naar terug gaat.
Door de keuze Jezus te volgen, wil je niet meer terug. Er is voor jou geen weg terug want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. 

 

Door te herinneren en te beseffen wat Jezus voor ons deed, mogen we dankbaar zijn. Dankbaar voor het werk van Jezus, dankbaar voor onze redding. Maar we mogen ook beseffen dat God de Vader Zijn eigen Zoon voor ons over heeft. Dat Hij Zijn Zoon stuurde om ons te redden. En dat Jezus kind werd, mens werd zoals wij. 
Het is goed om te blijven beseffen wat Jezus voor ons deed, het laat ons zien dat we niet terug willen, maar Jezus willen eren en dienen. 
.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom