Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede

 

Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede in mijn hart
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede
Een rivier vol van vrede in mijn hart


Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart
Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap
Een fontein vol van blijdschap in mijn hart

 

Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

 

Een rivier vol van vrede
Een fontein vol van blijdschap
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart
Een rivier vol van vrede
Een fontein vol van blijdschap
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart


Er zijn van die liedjes die kunnen we allemaal dromen en soms met allerlei bewegingen erbij. Opwekking 88 is er zo eentje. Tegelijk is dit lied ook gelijk helemaal wat het is als de kracht van Gods Geest door ons heen stroomt. Hoe meer je Gods Geest de ruimte geeft in je leven, hoe meer dit lied ook echt realiteit wordt. Want als de Geest van God gaat stromen is het een rivier vol van vrede. Zelfs als het om je heen geen vrede is, je merkt dat als de Geest in je werkt, je toch vanuit die vrede kunt leven.

 

Maar er is dan ook een blijdschap die je moeilijk kunt uitleggen. Je bent gewoon zo blij met Jezus in je hart. Je kunt soms zomaar lachen en vrolijk zijn omdat God in je werkt en in je is. De blijdschap is dieper dan de omstandigheden die je ervaart. En wat werkt dit dan uit? Je gaat liefhebben zoals Jezus. Met vrede en blijdschap die zo overvloedig is, dan ga je Jezus ook uitdelen, ga je liefhebben zoals Jezus en krijg je dat gevoel van Jezus: Met innerlijke ontferming bewogen. Hoe gaaf is dat? Dan ga je uitdelen aan andere, leg je mensen de handen op, zegen je hen, spreek je woorden van profetie uit en help je hen te leven met God.Laat de vrede stromen, je blijdschap als een fontein uit je spuiten en heb lief zoals Jezus.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom