Opwekking 87 - Alle kind'ren mogen komen

 

Alle kind'ren mogen komen
Zelfs de kleinsten erbij
Elk jongetje, elk meisje
Maakt Hij van zonden vrij
Als zij komen tot Jezus
Hun Heiland en Heer
Dan wast Hij hun hartjes
En daalt daarin neer


Weet je hoe belangrijk de kinderen bij Jezus zijn? Hij wil niets liever dan dat kinderen bij Hem komen. Al worden ze telkens door iedereen weggestuurd alsof Jezus wel andere dingen te doen zou hebben dan naar kinderen om te kijken. Jezus kijkt juist naar de kinderen om, juist de kinderen zijn voor Jezus zo belangrijk. Want Jezus beseft dat de kinderen zonder voorbehoud in Hem willen geloven. Kinderen redeneren niet, maar kinderen geloven gewoon.

 

En waar kinderen komen, daar maakt Hij juist hn van zonden vrij. En als we dit lied dan zingen, zullen we dan nooit meer tegen een kind dat van Jezus houdt, zeggen dat het zo makkelijk niet gaat. Zullen we dan juist de kinderen helpen om hun kinderlijke geloof vast te houden, ook als ze ouder worden. Dan zal er een grote schare van kinderen zijn die straks blijft geloven en de wereld, ook als volwassen, helpt te leren Wie Jezus is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom