Opwekking 86 - Zing en speel tot eer van Hem

 

Zing en speel tot eer van Hem,
geef je hart en ook je stem,
geef je over aan de Heiland,
laat niets achter in de strijd.
Zing en speel tot eer en glorie
van de hoogste Majesteit.


Dit lied gaat over alles geven in de lofprijs van God. Over het eren van Hem! Zing en speel tot eer van Hem! Het is een vorm van God eren! Muziek doet vaak iets met ons als mensen. Muziek kan bedoeld zijn om ons dichter bij God te brengen. Bijvoorbeeld in de kerk. In Psalm 150 staat ook dat we God moeten eren met muziek. Muziek is, denk ik, een belangrijk onderdeel van God eren.


God eren… Wat is dat eigenlijk? God eren is een manier om God te danken, danken voor wie Hij is en wat Hij doet en gedaan heeft. Danken voor Zijn offer voor ons. Het eren van God leidt vaak tot blijdschap. Blijdschap in de Heer, blijdschap in het geloof.

 

Geef je over aan de Heiland en laat niets achter in de strijd. Hier wordt gezegd: Geef je over aan God, geef wat je he t aan God in je aanbidding, in je lofprijs voor Hem! Alles wat je in je hebt, wat je kunt, prijs Hem! Laat niets achter in de strijd. Laat niets achter van wat je voor God hebt, laat je niet beïnvloeden door de strijd die je kan hebben. Laat je daar niet door tegen houden, laat het niet daar liggen.

 

Zing en speel tot de eer en glorie van de hoogste Majesteit! Als je voor de koning hier op aarde mag spelen en zingen, dan doe je je best. Je uiterste best, op z’n mooist. Maar voor de Hemelse Koning mag het nog veel mooier, beter dan best, geef in je lofprijs alles wat je hebt. Je speelt voor de Hoogste Majesteit!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom