"De aarde nu was woest en leeg, en de duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht." (Genesis 1:3)

Het eerste dat duidelijk wordt in de schepping is dat wat de wetenschap ons wil laten geloven dat de aarde een planeet is zoals alle andere planeten en er daarom gezocht kan worden naar ander leven in het heelal, een leugen is. De gedachte dat de aarde een planeet is, zoals andere planeten er zijn komt voort vanuit buiten-Bijbels en evolutionair denken. Dit zijn geen gedachten die van God zijn. Dat klinkt hard, maar de waarheid die de Bijbel ons leert over de schepping is dat God de aarde heeft geschapen en pas op de vierde dag de planeten heeft geschapen.

Gods meesterwerk is de aarde en uiteindelijk de mens op deze aarde. En alles wat God heeft geschapen, staat ten dienste van de mens als het kroonjuweel op Zijn schepping. De aarde is dus van een totaal andere orde van welke van de planeten ook. Sterker nog, op grond van de Bijbel kunnen we zeggen dat de aarde de aarde is en dat de sterren aan het hemelgewelf, de lichten zijn die God heeft geven om de aarde te beschijnen.

Maar dan het eerste dat God op aarde gaat maken. De aarde ziet er op dat moment uit als een chaos, maar niemand kon deze chaos zien. Het was onmogelijk om in de duisternis ook maar iets te doorgronden. Er was namelijk geen licht. Er was wel een watervloed op de aarde, maar niemand kon dat zien, evenals de woestenij op aarde. En dan is het eerste dat God gaat maken het licht. 

Nee, even niet gelijk doorrennen, sta even stil bij het feit dat God het licht maakt. Wat is duisternis? Duisternis is dat waar het licht ontbreekt. En dat heft God op de eerste scheppingsdag op. Maar er staat niet dat God de zon maakte. Dat komt namelijk pas op de vierde dag. Kijk maar in vers 16: "En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen."

De zon waar alles in het universum om lijkt dat draaien, de zon die onbeweeglijk is en waar de aarde omheen draait, is niet aanwezig op het moment dat God het licht schiep.  Het licht is dus niet afhankelijk van de zon. God lijkt hier Zelf licht te geven waarin Hij duidelijk maakt dat Hij van niets afhankelijk is. Hij is het licht van de wereld in Christus. En daarmee is het aanbidden van de zon onzin, want God is Zelf licht. 

God heft de duisternis op door licht tot leven te roepen, wat wij onmogelijk wetenschappelijk kunnen bewijzen en begrijpen. Zo schept God uit het niets en met niets, licht in ons leven. Laat dat ook maar eens zo zijn. God heeft niets nodig om jouw leven, jouw situatie te veranderen, net zo min als dat Hij de zon als lamp nodig had om voor licht te zorgen.

Gebed: God Almachtig, ik zal stoppen om U en Uw werk op welke manier dan ook wetenschappelijk te bewijzen. Dat is onmogelijk! U ben totaal anders, U gaat ver boven mijn denken en begrijpen uit. HEER, onze HEER, hoe heerlijk is Uw Naam op de hele aarde.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren
19 mei 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Zwijgen over Jezus uit angst

Thema: Lijdenstijd

"En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden." (Johannes 12:42)

Als je de Evangeliën doorleest lijkt het erop dat er bijna niemand was die in Jezus geloofde. Toch is het de schijn die bedriegt en daarbij is het ook wel lastig hoe woordkeuzes in de Bijbel soms worden gebruikt. Als we lezen dat het hele land achter Jezus aanliep, betekent dat niet dat er niemand meer was die dat niet deed. Alsof het hele werk stil zou liggen als Jezus in de buurt was. De woorden die gebruikt worden geven aan dat het om een grote hoeveelheid mensen gaat die achter Jezus aanliepen. Het is net zoals we nu zeggen dat een heel dorp uitloopt bij een brand, maar tegelijk betekent dat niet dat iedereen bij die brand is. Zo is het dan dus ook met woorden die er op lijken dat niemand in Jezus gelooft. Dat blijkt ook wel als je gewoon even verder leest in het Evangelie.

Na de uitspraak over de profetie van Jesaja waardoor de Joden niet konden geloven omdat hun ogen gesloten werden komt namelijk een opmerkelijk, maar ook pijnlijk gevolg. Want ineens staat er: "En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden." Er zijn dus leiders, en waarschijnlijk zijn dit kerkelijke leiders die een belangrijke rol in de synagoge hadden, die wel in Jezus geloofden. Maar het oordeel dat Johannes daarover velt is niet erg moedgevend. Er waren er die in Jezus geloofden, maar die de eer van mensen meer lief hadden dan de eer van God. Dat zijn stevige woorden, maar het laat wel zien wat het met Jezus gedaan moet hebben. Want omwille van de mensen kwamen ze niet voor Hem uit, maar deden ze dus alsof ze Hem niet geloofden.

Zeker als het ook nog eens leiders in de synagoge waren, dan zijn zij die leiding moeten nemen en Jezus ook nog eens geloofden, nu bezig om het tegendeel tot stand te brengen. En zeker, de maatregelen van de Farizeeën zullen niet mals zijn geweest, maar ontkennen wat je gelooft, daarmee laat je Jezus in de kou staan. Ook dit moest Jezus lijden. Ook van hen die de boodschap van redding een plaats konden geven in de synagoge. Zou hun geloof dan ook niet echt zijn geweest? Ze hadden de eer van mensen liever dan de eer van God, is dat een oordeel dat ook hun geloof aanging? Eigenlijk staat er dat ze liever de zegen van mensen wilden, dan de zegen van God. 

Laten we maar even stoppen met er achter zien te komen wat er precies gebeurde, misschien staat deze situatie wel dichterbij onszelf dan we graag zouden willen. Want geloven in Jezus en toch bang zijn voor reacties. En misschien zelfs wel bang voor reacties van geestelijk leiders op het moment dat je ziet dat wat ze verkondigen maar een gedeelte van de waarheid is, maar als je er iets van zegt raak je je plaats kwijt. En dan kunnen we dat ook nog wel camoufleren met iets als: Maar als je het zo doet heb je in ieder geval nog invloed. En zeker, er zijn bijzaken waarbij je het niet op de spits moet drijven, maar als het om fundamentele zaken gaat als Jezus Die Koning en Heer is, als het gaat om het Koninkrijk van God, waar wil je dan staan? Ik herinner mij dat ik eens gevraagd werd voor drie preekbeurten in een gemeente waarbij ik zeker wist dat als ik voluit Jezus en het Koninkrijk zou preken, dat dit niet geaccepteerd zou worden. Tijdens het gesprek bleek een bepaalde vrijzinnigheid waarbij God niet eens meer een persoon was, maar een denkbeeld van mensen. Ik ben heel eerlijk geweest en een paar keer gevraagd of men het zeker wist dat ik zou komen preken. Ja, het was heel zeker en verder maakte het niet uit, alles was goed. De eerste twee preken waren behoorlijk Koninkrijksgericht en dat ging nog aardig. Maar bij de laatste preek heb ik voluit Jezus gepreekt en daarna kwam er nooit meer een uitnodiging.

Soms weet je dat dit het gevolg is. Maar het gaat om Jezus en Zijn Koninkrijk, als je dat uit angst niet meer brengt, dan zit je op hetzelfde spoor als de leiders waarover het hier gaat. Uit eigen ervaring weet ik hoe ingewikkeld dit kan zijn, maar wil je dat Jezus aandoen? Afwijzing van Jezus uit angst, dingen die je dan maar niet meer zegt, omdat je de reactie weet en daardoor afbreuk doet aan de boodschap van het Evangelie. Laten we er gewoon scherp op zijn en laten we elkaar bemoedigen en aansporen om door te zetten, ook als er weerstand is.

Gebed: Heer, de omstandigheden kunnen zo lastig zijn om voor U en Uw Koninkrijk uit te komen, vergeef mijn momenten van zwakte en leer mij, in liefde, voluit voor Uw Naam te staan.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu