Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent

 

Er is een plaats
waar de Heer ons zegent,
waar eenheid en liefde regeert,
een plaats waar de olie van God
kan stromen;
daar zijn wij één.

 

Heer, U riep ons om vast verbonden
als een lichaam te zijn,
één als vrienden
door de Geest van Jezus,
sterk tot het eind.

 

Vader wij bidden zoals Jezus ons leerde;
maak ons een, zoals U dat bent.
Bind ons samen in eenheid en streven,
sterk door de liefde van Hem.

 

(na 2e maal lied:)
Wij doorbreken elke muur
in de naam van de Zoon.
Wij doorbreken elke muur
en wij worden één.


De plaats waar God ons zegent, is een plaats waar eenheid en liefde regeert. Maar het is ook de plaats waar de olie van God kan stromen. Op de plaats waar God is, waar God ons zegent, dat is daar waar wij één zijn bij elkaar. 


Zoals de Vader in Jezus is en Jezus in de Vader een is, zo moeten wij ook een zijn. Johannes 17:21 heeft het daar over. Het is een gebed dat Jezus bidt voor ons. Jezus wil dat wij één zijn. Dat zien we in Johannes als Jezus dat bidt. Want als wij een zijn bij elkaar, dan zal de wereld geloven dat God Zijn Zoon gezonden heeft. Jezus wil dat de wereld weet, dat de Vader Zijn Zon zond voor de wereld, en wij kunnen dat uitdragen door één te zijn.

 

Één zijn doen wij door het lichaam van Christus te zijn zoals ook in dit lied staat. Christus is het lichaam en wij zijn Zijn ledematen. We mogen de handen en voeten van Jezus zijn om Christus te laten zien. Dat betekent dat ieder van ons weer een andere taak heeft om de handen en voeten van Jezus te zijn. Doordat ieder zijn eigen taak heeft, maken wij het lichaam van Jezus compleet in deze wereld. En daarin zijn wij één. Zoals God een is, zo moeten wij ook een zijn.

In de Naam van Jezus mogen wij als kinderen van God elke muur doorbreken die er staat. Mogen wij de muren omgooien in de Naam van Jezus zodat wij kunnen doorbreken met Gods liefde! 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom