Opwekking 485 - Er is een plaats waar de Heer ons zegent

 

Er is een plaats
waar de Heer ons zegent,
waar eenheid en liefde regeert,
een plaats waar de olie van God
kan stromen;
daar zijn wij één.

 

Heer, U riep ons om vast verbonden
als een lichaam te zijn,
één als vrienden
door de Geest van Jezus,
sterk tot het eind.

 

Vader wij bidden zoals Jezus ons leerde;
maak ons een, zoals U dat bent.
Bind ons samen in eenheid en streven,
sterk door de liefde van Hem.

 

(na 2e maal lied:)
Wij doorbreken elke muur
in de naam van de Zoon.
Wij doorbreken elke muur
en wij worden één.


De plaats waar God ons zegent, is een plaats waar eenheid en liefde regeert. Maar het is ook de plaats waar de olie van God kan stromen. Op de plaats waar God is, waar God ons zegent, dat is daar waar wij één zijn bij elkaar. 


Zoals de Vader in Jezus is en Jezus in de Vader een is, zo moeten wij ook een zijn. Johannes 17:21 heeft het daar over. Het is een gebed dat Jezus bidt voor ons. Jezus wil dat wij één zijn. Dat zien we in Johannes als Jezus dat bidt. Want als wij een zijn bij elkaar, dan zal de wereld geloven dat God Zijn Zoon gezonden heeft. Jezus wil dat de wereld weet, dat de Vader Zijn Zon zond voor de wereld, en wij kunnen dat uitdragen door één te zijn.

 

Één zijn doen wij door het lichaam van Christus te zijn zoals ook in dit lied staat. Christus is het lichaam en wij zijn Zijn ledematen. We mogen de handen en voeten van Jezus zijn om Christus te laten zien. Dat betekent dat ieder van ons weer een andere taak heeft om de handen en voeten van Jezus te zijn. Doordat ieder zijn eigen taak heeft, maken wij het lichaam van Jezus compleet in deze wereld. En daarin zijn wij één. Zoals God een is, zo moeten wij ook een zijn.

In de Naam van Jezus mogen wij als kinderen van God elke muur doorbreken die er staat. Mogen wij de muren omgooien in de Naam van Jezus zodat wij kunnen doorbreken met Gods liefde! 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom