Opwekking 484 - Ik wil altijd zijn waar U bent

 

Ik wil altijd zijn waar U bent,
al de dagen van mijn leven;
dat ik U niet van een afstand ken,
maar met U verweven ben.
 
Ik wil altijd zijn waar U bent,
in de schaduw van uw vleugels.
Breng me naar de plaats waar U bent,
ik wil bij U zijn, o Heer.
 
Want ik wil zijn waar U bent;
leven in uw schuilplaats,
feesten aan uw tafel,
omgeven door uw heerlijkheid.
In uw schuilplaats,
daar zou ik altijd willen zijn;
Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.
 
O mijn God.
U bent mijn schild en mijn kracht.
In uw nabijheid merk ik:
U bent sterk al ben ik zwak.
 
Ik wil altijd zijn waar U bent,
in de schaduw van uw vleugels.
Breng me naar de plaats waar U bent.
Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.
 
Want ik wil zijn waar U bent...
 
Ik wil bij U zijn,
heel dicht bij U zijn, o Heer.


Hoe dicht wil jij bij Jezus zijn? Best wel een lastige vraag. Want hoe dicht kun je bij Jezus zijn? Puur fysiek kun je dit niet zeggen. Jezus is immers in de hemel en wij op de aarde. Dus voor ons zijn er eigenlijk geen antwoorden op het letterlijke gebied. Je zou dit lied vooral kunnen betrekken op ons verlangen om straks letterlijk bij Jezus te mogen zijn. Zeker als het gaat om eten aan Zijn tafel, dan is dat iets dat je letterlijk niet kunt zeggen in combinatie met de nabijheid bij Jezus.

 

Toch is het geestelijk wel zo te zeggen. Geestelijk dichtbij Jezus leven kan natuurlijk wel. Dat je met je ziel, met je geloof, daar bent waar Jezus is. Dat kun je trouwens dan ook naar twee kanten zien. Aan de ene kant dat je zo verbonden bent aan Jezus dat je altijd in Zijn nabijheid bent, maar aan de andere kant ook dat waar Jezus is, jij ook bent. Dan ben je dus altijd afgestemd op Gods stem om daar te zijn waar Hij is en om daar te doen wat Hij van je vraagt.

 

En juist daar waar Jezus is, daar waar jij leeft in Zijn tegenwoordigheid, daar is ook vrede en rust. Daar is bescherming en veiligheid en op die manier is de nabijheid van Jezus nu je beste plaats en voor de eeuwige toekomst je grootste verlangen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom