Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon

 

O, zie de Heer zit op zijn troon;
zijn aangezicht straalt als de zon,
met ogen van vuur en voeten van brons,
zijn stem ruist als een waterval.
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, wij staan hier vol ontzag.


Die is en was zal eeuwig zijn,
Hij ging voor ons door dood en pijn.
Maar zie, Hij leeft en heeft voor altijd
de sleutels van het dodenrijk.
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, wij buigen voor uw troon.

 

Breng nu de eer, de heerlijkheid
aan Jezus groot in majesteit.
't Heelal hoort ons lied
en beeft als weerklinkt:
'Waardig is de Zoon van God!'
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, 
wij knielen voor U neer.
Wij knielen voor U neer.


Heb je wel eens nagedacht hoe het moet zijn als we straks voor de troon van God staan? Wat zullen we dan zien? Jezus zal op de troon zitten, maar hoe zal dat er uit zien? Zouden wij Hem wel kunnen aanzien? Zijn gezicht zal meer glans hebben als dat Mozes had toen hij in de woestijn God had ontmoet. Het gezicht van Jezus zal glanzen als de zon en Zijn ogen zullen vol vuur zijn. En Zijn stem zal geweldig zijn in volmaaktheid.

 

Jezus zal daar zitten, Hij Die voor ons door de dood is gegaan, Hij Die altijd is geweest. Het is niet te bevatten hoe dat zal zijn. En toch zit Jezus nu al op de troon en als je dan deze beelden even tot je laat doordringen wat doet dat nu al met je? Dan kunnen we niets anders meer dan zingen dat Jezus, onze Heer, heilig, heilig, heilig is. We brengen nu al de eer aan Hem Die heilig is. God is de Almachtige en Hem eren en loven wij. En vol ontzag knielen wij neer voor Hem!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom