Opwekking 483 - O, zie de Heer zit op zijn troon

 

O, zie de Heer zit op zijn troon;
zijn aangezicht straalt als de zon,
met ogen van vuur en voeten van brons,
zijn stem ruist als een waterval.
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, wij staan hier vol ontzag.


Die is en was zal eeuwig zijn,
Hij ging voor ons door dood en pijn.
Maar zie, Hij leeft en heeft voor altijd
de sleutels van het dodenrijk.
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, wij buigen voor uw troon.

 

Breng nu de eer, de heerlijkheid
aan Jezus groot in majesteit.
't Heelal hoort ons lied
en beeft als weerklinkt:
'Waardig is de Zoon van God!'
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, 
wij knielen voor U neer.
Wij knielen voor U neer.


Heb je wel eens nagedacht hoe het moet zijn als we straks voor de troon van God staan? Wat zullen we dan zien? Jezus zal op de troon zitten, maar hoe zal dat er uit zien? Zouden wij Hem wel kunnen aanzien? Zijn gezicht zal meer glans hebben als dat Mozes had toen hij in de woestijn God had ontmoet. Het gezicht van Jezus zal glanzen als de zon en Zijn ogen zullen vol vuur zijn. En Zijn stem zal geweldig zijn in volmaaktheid.

 

Jezus zal daar zitten, Hij Die voor ons door de dood is gegaan, Hij Die altijd is geweest. Het is niet te bevatten hoe dat zal zijn. En toch zit Jezus nu al op de troon en als je dan deze beelden even tot je laat doordringen wat doet dat nu al met je? Dan kunnen we niets anders meer dan zingen dat Jezus, onze Heer, heilig, heilig, heilig is. We brengen nu al de eer aan Hem Die heilig is. God is de Almachtige en Hem eren en loven wij. En vol ontzag knielen wij neer voor Hem!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom