Opwekking 83 - Hij die gelooft, Hij die gelooft

 

Hij, die gelooft, hij die gelooft,
leeft in alle eeuwigheid.
Hij, die gelooft in de Vader en de Zoon,
leeft in alle eeuwigheid.


Kom ik in de hemel, kijk ik in het rond,
leef in alle eeuwigheid;
zit bij mijn Heiland, doe op mijn kroon,
leef in alle eeuwigheid.


Dit lied is een kort lied. Het is een lied dat over geloof gaat. Een lied dat het verteld dat als je gelooft, je in alle eeuwigheid leeft! Jezus zegt dit zelf ook in Johannes 3:16: … Zodat als je in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt! Als jij gelooft in God, dan ligt er een beloning voor je klaar. Een beloning van eeuwig leven, een beloning van de Hemel. Een eeuwig keven in de Hemel, dichtbij God. Bij God!
Voor het eeuwige leven is geloof nodig. Geloof in God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Een drie eenheid dat nu al door je leven heen loopt.

 

In eeuwigheid leven betekend dat je altijd leeft. Een leven dat nooit stopt, een leven vol heerlijkheid van God! Een leven dat nooit stopt is voor ons als mens bijna niet te bevatten, het is oneindig. En we mogen weten dat het niet zomaar een oneindig leven is, het is een leven vol glorie en heerlijkheid!
En daar in de Hemel, mag je bij de Heiland zitten. Bij de Koning. Je bent nu al een Koningskind als je gelooft, en straks wordt je verenigd met de Koning als Zijn bruid. Een kroon op je hoofd als teken dat je Zijn Koningskind bent!
Een eeuwig leven met God!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom