Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning

 

De Heer onze God: Hij is Koning.
De Heer onze God; verheven is zijn naam,
geweldig in kracht, groot in daden,
de Heer onze God;
verheerlijk nu zijn naam!

Halleluja! Hij is de Allerhoogste.            
Halleluja! Hij zetelt op de troon.
Halleluja! Zijn koningschap is eeuwig.
Halleluja! Wij juichen voor zijn naam!

Met het tweesnijdend zwaard
in de rechterhand
en bewaard door het schild
van het geloof,
mogen wij overwinnen als
de strijd ontbrandt,
worden vurige pijlen
steeds gedoofd.

 

Jezus de Heer: Hij is Koning.
Jezus de Heer; verheven is zijn naam,
geweldig in kracht, groot in daden,
Jezus de Heer; verheerlijk nu zijn naam!

 

Halleluja! Het Lam is overwinnaar.
Halleluja! Hij heerst nu op de troon
Halleluja! De dood is overwonnen.
Halleluja!

 

Onze God is Koning! Gods Naam is verheven! En onze zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam! Dit staat in openbaring 7:10. Onze zaligheid, onze redding is van onze God! En deze God is Koning, heerst en zit op de troon. Een God, een Koning, groot van daden! Gods Koningschap is niet voor even. Gods Koningschap is voor eeuwig! Hij heeft overwonnen en zit Hij voor eeuwig op de troon! Niet en niemand kan daar iets van af doen. 

Wij overwinnen in de strijd! Door Jezus! De pijlen die op ons afgevuurd worden, worden gedoofd. Gedoofd door het schild van geloof dat wij dragen. 


Wij, als kinderen van God, moeten onze geestelijke wapenrusting aantrekken. Daarbij hoort een schild van geloof. Ons geloof is groot door Jezus, dat de pijlen die op ons afgevuurd worden, worden gedoofd inde Naam van Jezus.

 

​En door het schild van geloof, door het geloof dat wij hebben in Christus Jezus worden wij bewaard. Het schild is Jezus die voor ons garant staat. Jezus beschermd ons en dat schild mogen wij voor ons houden. Waar Jezus is, daar worden de pijlen die op ons worden afgevuurd als christen gedoofd. 


Het tweesnijdend zwaard dat hier genoemd wordt, is het woord van God. We mogen weten dat het woord van onze God kracht heeft als een twee snijdend zwaard. Met het woord van God zullen we overwinnen!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom