Opwekking 482 - De Heer onze God, Hij is Koning

 

De Heer onze God: Hij is Koning.
De Heer onze God; verheven is zijn naam,
geweldig in kracht, groot in daden,
de Heer onze God;
verheerlijk nu zijn naam!

Halleluja! Hij is de Allerhoogste.            
Halleluja! Hij zetelt op de troon.
Halleluja! Zijn koningschap is eeuwig.
Halleluja! Wij juichen voor zijn naam!

Met het tweesnijdend zwaard
in de rechterhand
en bewaard door het schild
van het geloof,
mogen wij overwinnen als
de strijd ontbrandt,
worden vurige pijlen
steeds gedoofd.

 

Jezus de Heer: Hij is Koning.
Jezus de Heer; verheven is zijn naam,
geweldig in kracht, groot in daden,
Jezus de Heer; verheerlijk nu zijn naam!

 

Halleluja! Het Lam is overwinnaar.
Halleluja! Hij heerst nu op de troon
Halleluja! De dood is overwonnen.
Halleluja!

 

Onze God is Koning! Gods Naam is verheven! En onze zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam! Dit staat in openbaring 7:10. Onze zaligheid, onze redding is van onze God! En deze God is Koning, heerst en zit op de troon. Een God, een Koning, groot van daden! Gods Koningschap is niet voor even. Gods Koningschap is voor eeuwig! Hij heeft overwonnen en zit Hij voor eeuwig op de troon! Niet en niemand kan daar iets van af doen. 

Wij overwinnen in de strijd! Door Jezus! De pijlen die op ons afgevuurd worden, worden gedoofd. Gedoofd door het schild van geloof dat wij dragen. 


Wij, als kinderen van God, moeten onze geestelijke wapenrusting aantrekken. Daarbij hoort een schild van geloof. Ons geloof is groot door Jezus, dat de pijlen die op ons afgevuurd worden, worden gedoofd inde Naam van Jezus.

 

​En door het schild van geloof, door het geloof dat wij hebben in Christus Jezus worden wij bewaard. Het schild is Jezus die voor ons garant staat. Jezus beschermd ons en dat schild mogen wij voor ons houden. Waar Jezus is, daar worden de pijlen die op ons worden afgevuurd als christen gedoofd. 


Het tweesnijdend zwaard dat hier genoemd wordt, is het woord van God. We mogen weten dat het woord van onze God kracht heeft als een twee snijdend zwaard. Met het woord van God zullen we overwinnen!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom