Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild

 

Maar Gij, Heer, zijt een schild
dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Als ik luide roep tot de Here,
dan antwoordt Hij mij
van zijn heilige berg.


Maar Gij, Heer, zijt een schild
dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.


U bent mijn schild, U bent mijn eer, U heft mijn hoofd omhoog! Dat is wat dit lied zegt. God is mijn Schild. Het is een Schild dat mij dekt. God staat als het ware voor jou. Als er pijlen op je af komen, als er onrust of strijd op je af komt, God staat voor je met Zijn schild zodat jij veilig bent. Psalm 3 beschrijft dat als er tegenstanders tegen jou opstaan, dat God jouw Schild is. Hij is jouw eer en God heft jouw hoofd weer omhoog als je tegenstand hebt. Je hoeft niet meer te vrezen voor vijanden. God heeft ze al teniet gedaan. Ze zijn machteloos omdat God ze verslagen heeft. En in die overwinning deel jij ook. 


En natuurlijk kun je te maken krijgen met tegenstand, met vijanden, met opstand, maar zoals in Psalm 2 beschreven staat mag je God om verlossing vragen. Het heil is van God! God zal antwoorden. Hij zal jou niet alleen laten strijden. Hij zal met Zijn schild garant voor jou staan zodat jou niets kan overkomen. Hij zal jou beschermen met Zijn liefde en met Zijn kracht. 

 

En je zult te maken krijgen met tegenstand, maar weet dat je niet alleen strijd. God staat als eerste voor jou en vangt de eerste klappen op met Zijn schild. 
De klappen aan het kruis heeft Hij al opgevangen, daar zie je al dat Hij als een Schild voor jou staat zodat jij die niet op hoefde te vangen. 
Weet dat God mee strijd en mee lijd met jou en dat je niet hoeft te vrezen omdat God jou dekt met Zijn schild. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom