Opwekking 76 - Maar Gij, Heer, zijt een schild

 

Maar Gij, Heer, zijt een schild
dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Als ik luide roep tot de Here,
dan antwoordt Hij mij
van zijn heilige berg.


Maar Gij, Heer, zijt een schild
dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.


U bent mijn schild, U bent mijn eer, U heft mijn hoofd omhoog! Dat is wat dit lied zegt. God is mijn Schild. Het is een Schild dat mij dekt. God staat als het ware voor jou. Als er pijlen op je af komen, als er onrust of strijd op je af komt, God staat voor je met Zijn schild zodat jij veilig bent. Psalm 3 beschrijft dat als er tegenstanders tegen jou opstaan, dat God jouw Schild is. Hij is jouw eer en God heft jouw hoofd weer omhoog als je tegenstand hebt. Je hoeft niet meer te vrezen voor vijanden. God heeft ze al teniet gedaan. Ze zijn machteloos omdat God ze verslagen heeft. En in die overwinning deel jij ook. 


En natuurlijk kun je te maken krijgen met tegenstand, met vijanden, met opstand, maar zoals in Psalm 2 beschreven staat mag je God om verlossing vragen. Het heil is van God! God zal antwoorden. Hij zal jou niet alleen laten strijden. Hij zal met Zijn schild garant voor jou staan zodat jou niets kan overkomen. Hij zal jou beschermen met Zijn liefde en met Zijn kracht. 

 

En je zult te maken krijgen met tegenstand, maar weet dat je niet alleen strijd. God staat als eerste voor jou en vangt de eerste klappen op met Zijn schild. 
De klappen aan het kruis heeft Hij al opgevangen, daar zie je al dat Hij als een Schild voor jou staat zodat jij die niet op hoefde te vangen. 
Weet dat God mee strijd en mee lijd met jou en dat je niet hoeft te vrezen omdat God jou dekt met Zijn schild. 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom