En Samuël zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en ik heb niet getracht het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen” (1 Samuël 13:11 en 12a)

De eerste barsten worden zichtbaar in het leiderschap van Saul. En misschien zou er op dit moment nog niets aan de hand hoeven te zijn. Op dit moment verspeelt Saul wel het eeuwige koninkrijk. Het koninkrijk zal vanaf dit moment niet meer op zijn generatie overgaan, maar op zich zou het leiderschap van Saul nog geen mislukking hoeven te zijn, maar het wordt hier ineens wel duidelijk op welke manier satan leiderschap kan aantasten.

De Filistijnen vallen het land binnen en blijkbaar had Saul een afspraak met Samuël dat hij zou komen om een offer te brengen. De woede van de Filistijnen was begonnen nadat Jonathan, de zoon van Saul een garnizoen van de Filistijnen had verslagen. En dan loopt de spanning op en daar begint het verkeerd te gaan. En ik denk dat dit bij heel veel leiders het punt is dat het fout gaat en zeker ook bij leiders in de kerk. Er gebeuren dingen die je niet wil en dan slaat de angst toe.

En met dat Samuël wegblijft merkt Saul dat het volk bij hem wegtrekt. Ja, het trekt bij hem weg. Saul is bang dat hij het volk gaat kwijtraken, terwijl de vijand eraan komt. En wat doet hij? Hij doet datgene wat hij nooit mocht doen: offeren. Hij is ongehoorzaam omdat mensen gaan weglopen. En dan moet je eens lezen waarom hij wilde offeren. Offeren mocht hij in ieder geval al niet doen want Saul was geen Leviet. Maar hij gaat offeren, niet meer omdat de strijd, Gods strijd is, maar omdat hij Gods aangezicht gunstig wil stemmen.

Dat was toch eigenlijk niet nodig? De strijd was toch de strijd voor Gods eigendom? De vorige keer was toch duidelijk geworden dat waar Saul Gods boosheid over de vijanden uitdroeg, dat er zegen op kwam? En nu wil hij Gods aangezicht gunstig stemmen. Alsof God een afgod is. En angst speelt hierbij een hele grote rol. Hij voert hier niet meer de strijd in Gods kracht, maar in eigen kracht. En daar gaat het mis in het leiderschap. Het gaat niet meer om Gods eigendom, maar om Saul zelf.

En daarbij wordt hij bang omdat de Filistijnen op hem afkomen. Er is niets meer te vinden van de verontwaardiging dat ze afkomen op Gods eigendom! En dan komt ineens Samuël, blijkbaar niet eens echt te laat. Het lijkt dat Saul dacht dat Samuël die dag niet meer zou komen. En dan staat hij er.

Leiderschap in de kerk gaat fout als het niet meer gaat om God Zelf. Boodschappen die worden aangepast uit angst dat de kerk leegloopt, keuzes die gericht zijn om de mensen bij een leider te houden. Dan begeven we ons op levensgevaarlijk terrein. Dan kan een leider gezalfd zijn, maar dit zomaar kwijtraken. Dit is pas een begin en angst begint hier te regeren en de tegenstander heeft zijn voet tussen de deur.

Gebed: HERE God, leiders hoeven niets bij elkaar te houden, ze hoeven alleen gehoorzaam te zijn aan Uw opdracht, zelfs als dan mensen weglopen. En Uw aangezicht is gunstig gestemd door Jezus Zelf en ik mag in Uw vrede leven.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Controle loslaten

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu