Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans

 

Wat een plezier heeft het meisje
in de reidans,
jongeren en ouderen tezamen.
Lai, lai, lai, enz.
De Heer verblijdt en
troost ons in verdriet,
verandert rouw hier in een vreugdelied.
Want Hij, zo luidt het woord van God,
geeft van zijn overvloed,
verzadigt iedereen, voorgoed, ook mij.
De Heer maakt alle dingen goed,
geeft van zijn overvloed,
verzadigt iedereen voorgoed.

Dit lied gaat over de terugkeer van Israël, over mensen die de ballingschap hebben overleefd en die genade hebben gevonden in de ballingschap.
In Jeremia 31 gaat het hier ook over. God geeft het volk weer blijdschap. Het volk heeft het zwaar gehad, maar God heeft hen gered. En God zegt tegen hen dat ze blij moeten zijn. God geeft hen hoop. En zie wat er gebeurt:
Het meisje heeft plezier in de reidans, jongeren en ouderen zijn samen blij. God geeft zoveel vreugde in verdriet. Het volk heeft van alles meegemaakt. Ze hebben mensen verloren, ze hebben het zwaar gehad, en God veranderd hun rouw in een vreugdelied. God maakt het goed.


In vers 17 zegt God dat er hoop is voor de nakomelingen. God spreekt hoop uit voor het volk. 

Trek dit maar door naar je eigen leven. Ook jij mag blij zijn in God. Je mag blij zijn om jouw redding. God heeft ook jou verlost, Hij verlost jou uit jouw verdriet, Hij troost je in Zijn blijdschap. God spreekt ook hoop over jou uit. 


In God mag je je vreugde gaan vinden. IN God mag je blij en verheugd zijn. Net zo blij als dat er in dit lied beschreven staat. Lees en zing dit als bemoediging voor jou of voor een ander. God verheugd zich over jou en Hij is vol vreugde over jou. En daarin mag jij ook verheugd zijn. Zing dit lied als een blij lied!
God maakt alle dingen goed. En niet zomaar, God voorziet in overvloed. Daar mag je op vertrouwen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom