Opwekking 73 - Wat een plezier heeft het meisje in de reidans

 

Wat een plezier heeft het meisje
in de reidans,
jongeren en ouderen tezamen.
Lai, lai, lai, enz.
De Heer verblijdt en
troost ons in verdriet,
verandert rouw hier in een vreugdelied.
Want Hij, zo luidt het woord van God,
geeft van zijn overvloed,
verzadigt iedereen, voorgoed, ook mij.
De Heer maakt alle dingen goed,
geeft van zijn overvloed,
verzadigt iedereen voorgoed.

Dit lied gaat over de terugkeer van Israël, over mensen die de ballingschap hebben overleefd en die genade hebben gevonden in de ballingschap.
In Jeremia 31 gaat het hier ook over. God geeft het volk weer blijdschap. Het volk heeft het zwaar gehad, maar God heeft hen gered. En God zegt tegen hen dat ze blij moeten zijn. God geeft hen hoop. En zie wat er gebeurt:
Het meisje heeft plezier in de reidans, jongeren en ouderen zijn samen blij. God geeft zoveel vreugde in verdriet. Het volk heeft van alles meegemaakt. Ze hebben mensen verloren, ze hebben het zwaar gehad, en God veranderd hun rouw in een vreugdelied. God maakt het goed.


In vers 17 zegt God dat er hoop is voor de nakomelingen. God spreekt hoop uit voor het volk. 

Trek dit maar door naar je eigen leven. Ook jij mag blij zijn in God. Je mag blij zijn om jouw redding. God heeft ook jou verlost, Hij verlost jou uit jouw verdriet, Hij troost je in Zijn blijdschap. God spreekt ook hoop over jou uit. 


In God mag je je vreugde gaan vinden. IN God mag je blij en verheugd zijn. Net zo blij als dat er in dit lied beschreven staat. Lees en zing dit als bemoediging voor jou of voor een ander. God verheugd zich over jou en Hij is vol vreugde over jou. En daarin mag jij ook verheugd zijn. Zing dit lied als een blij lied!
God maakt alle dingen goed. En niet zomaar, God voorziet in overvloed. Daar mag je op vertrouwen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom